Μ. Κόνσολας: «Στον αέρα η τοποθέτηση προσωπικού για τη λειτουργία του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Ρόδο»

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, αναδεικνύοντας το ζήτημα της κάλυψης των αναγκών σε προσωπικό για το νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Ρόδο, που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του.

Ο κ. Κόνσολας που είχε καταθέσει ανάλογη Ερώτηση και το Σεπτέμβριο του 2017 (αρ.πρ.:8708/13.9.2017), επισημαίνει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ούτε ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 22 θέσεων τεχνικού τακτικού προσωπικού, με βάση την προκήρυξη 12Κ/2017.

Ακόμα, όμως, και να γίνουν αυτές οι προσλήψεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας του εργοστασίου, για τις οποίες απαιτείται προσωπικό 75 ατόμων.

Ο Μάνος Κόνσολας αναφέρεται στην υφέρπουσα φημολογία για τη μετακίνηση προσωπικού από τον ΑΗΣ Σορωνής, αλλά και υπηρεσίες της ΔΕΗ από άλλες περιοχές της χώρας. Τονίζει, μάλιστα, ότι αν επιλεγεί αυτή η λύση, θα αυξηθεί το κόστος, αφού υπολογίζεται ότι το κόστος για αμοιβή εκτός έδρας εργαζομένων είναι ιδιαίτερα υψηλό και υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος σε περίπτωση που είχε επιλεγεί η πρόσληψη τακτικού προσωπικού.

Παράλληλα, θα δημιουργηθούν προβλήματα σε άλλες υπηρεσίες αλλά και στη λειτουργία του νέου εργοστασίου σε περίπτωση που οι αποσπασμένοι επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους.

Ο κ. Κόνσολας ζητά να υπάρξει προκήρυξη των απαιτούμενων θέσεων για τη λειτουργία του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Ρόδο στην οποία πρέπει να εμπεριέχεται και το κριτήριο της εντοπιότητας σε ό, τι αφορά στη μοριοδότηση, ενώ

ζητά να αντιμετωπιστούν και τα προβλήματα υποστελέχωσης που υπάρχουν σε άλλες μονάδες της ΔΕΗ στα νησιά της Δωδεκανήσου.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Ρόδο αλλά και των άλλων μονάδων της επιχείρησης στα Δωδεκάνησα»

Κύριε Υπουργέ,

Είναι δεδομένο ότι το νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Ρόδο χρειάζεται το αναγκαίο προσωπικό για να λειτουργήσει.

Είχα καταθέσει, μάλιστα, σχετική Ερώτηση στη Βουλή στις 13.9.2017 με αρ.πρ.:8708.

Μετά από λίγες ημέρες, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η προκήρυξη 12Κ/2017 για την πρόσληψη 22 θέσεων τεχνικού τακτικού προσωπικού, οι οποίες, όμως, είναι δεδομένο ότι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας του εργοστασίου, για τις οποίες απαιτείται προσωπικό 75 ατόμων.

Είναι, όμως, χαρακτηριστικό ότι, ούτε ο συγκεκριμένος διαγωνισμός για την πρόσληψη των 22 ατόμων έχει ολοκληρωθεί και υπάρχει έντονη ανησυχία για την επικείμενη λειτουργία του εργοστασίου και τα προβλήματα που ενδεχομένως θα προκύψουν.

Εικάζεται ότι για τη λειτουργία του εργοστασίου θα μετακινηθεί προσωπικό από τον ΑΗΣ Σορωνής και από υπηρεσίες της ΔΕΗ από άλλες περιοχές της χώρας, γεγονός που σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα σε άλλες υπηρεσίες αλλά και στη λειτουργία του νέου εργοστασίου σε περίπτωση που οι αποσπασμένοι επιστρέψουν στις υπηρεσίες τους.

Αν επιλεγεί αυτή η λύση, θα αυξηθεί το κόστος αφού υπολογίζεται ότι το κόστος για αμοιβή εκτός έδρας εργαζομένων είναι ιδιαίτερα υψηλό και υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος σε περίπτωση που είχε επιλεγεί η πρόσληψη τακτικού προσωπικού.

Τίθεται, συνεπώς, ζήτημα ορθολογικής διαχείρισης και αντιμετώπισης, που επιβάλλει την προκήρυξη των απαιτούμενων θέσεων για τη λειτουργία του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Ρόδο στην οποία πρέπει να εμπεριέχεται και το κριτήριο της εντοπιότητας σε ό, τι αφορά στη μοριοδότηση.

Είναι, επίσης, δεδομένο ότι, στο ίδιο πλαίσιο, πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα προβλήματα υποστελέχωσης που υπάρχουν σε άλλες μονάδες της ΔΕΗ στα νησιά της Δωδεκανήσου. Συγκεκριμένα, οι ΑΠΣ Καρπάθου, Κω και Καλύμνου, αλλά και οι ΤΣΠ Σύμης, Μεγίστης, Πάτμου, Αστυπάλαιας και Αρκιών παρουσιάζουν έλλειψη προσωπικού που δημιουργεί προβλήματα και στη συντήρηση των μονάδων, ενώ παρατηρείται πολύ συχνά το θέμα της μετακίνησης προσωπικού, γεγονός που επιβαρύνει το οικονομικό κόστος για αμοιβή εκτός έδρας εργαζομένων

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.

2. Για ποιο λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την πρόσληψη των 22 εργαζομένων της προκήρυξης 12Κ/2017.

3. Με ποιο τρόπο προτίθεται να καλύψει η ΔΕΗ τις ανάγκες σε προσωπικό του νέου εργοστασίου στη Ρόδο, προκειμένου αυτό να λειτουργήσει απρόσκοπτα και χωρίς προβλήματα; Εάν προκριθεί η λύση για την απόσπαση εργαζομένων από άλλες περιοχές, ποιο θα είναι το οικονομικό κόστος;

4. Εάν υπάρχει πρόθεση για την έκδοση νέας προκήρυξης για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες λειτουργίας του νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Ρόδο, και να ενταχθεί σε αυτήν και το κριτήριο της εντοπιότητας.

5. Ποιος είναι ο προγραμματισμός για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό στις άλλες μονάδες της ΔΕΗ στα Δωδεκάνησα;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου