Λεξιστορείν: Μυστήριο πράγμα!

Η λέξη μυστήριο δηλώνει  κάτι που είναι ασύλληπτο για τον ανθρώπινο νου  και που αδυνατεί να το ερμηνεύσει και να το εξηγήσει.

Η λέξη ανάγεται στο αρχαίο ρήμα μύω =κλείνω (κυρίως για τα μάτια αλλά και για  οτιδήποτε ανοικτό ως ευρύτερη σημασία) καθώς η άγνοια μας γι’ αυτό που θεωρούμε μυστήριο μας «αναγκάζει» να κρατάμε το στόμα μας κλειστό, αφού δεν μπορούμε να δώσουμε καμιά εξήγηση.

Από την ίδια ρίζα και η λέξη μύηση, η  προσχώρηση δηλαδή και η συμμετοχή κάποιου σε μυστική υπόθεση ή κίνηση θρησκευτικού, ιδεολογικού, πολιτικού ή άλλου χαρακτήρα που απαιτεί εχεμύθεια και «κλειστό στόμα».