Και τι κάνουν;

Το 2018 θα είναι μία καλή χρονιά για την Ελλάδα, όμως «αρνητικές παραμέτρους θα εξακολουθήσουν να αποτελούν η υπερβολική φορολογία και ο αθέμιτος ανταγωνισμός που δέχονται τα ξενοδοχεία από τις πλατφόρμες τουριστικών μισθώσεων, με συνέπεια την υπονόμευση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου». 

Αυτό δείχνει η μελέτη για τον κλάδο των ξενοδοχείων της εταιρείας Infobank Ηellastat (IBHS). Οι ξενοδόχοι βέβαια δεν περίμεναν να το επισημάνει η έκθεση, το βιώνουν καθημερινά, και το έχουν υπογραμμίσει επανειλημμένως και στους κυβερνώντες!

Και εκείνοι τι κάνουν; Είναι η εύλογη ερώτησή τους.

Τίποτα! Απαντούν οι ίδιοι.                        

Β.Μ.