Θα συμμετάσχει το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στην αγροδιατροφική σύμπραξη

Τη συμμετοχή του στην αγροδιατροφική σύμπραξη της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου θα συζητήσει απόψε το βράδυ το επιμελητήριο Δωδεκανήσου στη συνεδρίαση του δ.σ. μετά τη σχετική πρόσκληση που ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα.

Τα επιμελητήρια είναι εν δυνάμει εταίροι των συμπράξεων αυτών, μαζί με τους δήμους και τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και ως εκ τούτου, θεωρείται βέβαιο ότι η απόφαση θα είναι θετική. 

Σημειώνεται ότι με την υλοποίησή της θα έρθουν κοντά, όλοι όσοι εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην παραγωγή,  την αγορά, την πώληση των τοπικών μας προϊόντων ώστε ενωμένοι και με ενιαία φωνή να διεκδικήσουν ακόμα περισσότερα.

Η αγροδιατροφική σύμπραξη της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου αναμένεται να αποτελέσει την ομπρέλα κάτω από την οποία θα συστρατευτούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν έμπρακτο ενδιαφέρον αλλά και όφελος από τη ζητούμενη αναδιάρθρωση και επαύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα.

Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν θα είναι πολλά και σημαντικά για τον ιδιωτικό τομέα και αφορούν κυρίως στην αύξηση της παραγωγικότητας των πωλήσεων και των κερδών των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, της εστίασης, και του τουρισμού, όπως επίσης στην πρόσβαση στη γνώση και την καινοτομία που θα οδηγήσει στη βελτίωση του προφίλ των επιχειρήσεων και στην καλύτερη προώθηση των ποιοτικών προϊόντων τους στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Επίσης θα συζητηθεί και ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων που θα ισχύει από τα τέλη Μαρτίου 2018 στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, και ο οποίος αφορά κάθε πολίτη, αλλά και μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και οργανισμών που επεξεργάζονται προσωπικά στοιχεία. 

Ο Κανονισμός περιγράφει έναν τρόπο για την αναγνώριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μας δίνει τους βασικούς ορισμούς, ώστε να μπορέσουμε αρχικά να αναγνωρίσουμε ποια είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο, με βάση την οποία ταυτοποιείται/αναγνωρίζεται.

Επιπλέον, καθορίζει σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται αυτά τα δεδομένα να τα έχουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε, διαγράφουμε, μεταβιβάζουμε και εν γένει επεξεργαζόμαστε και τέλος, με βάση ποιον τρόπο μπορούμε να τα προστατεύουμε.
 Αυτό μπορεί να είναι το όνομα, επώνυμο, ο ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μέσα από την οποία μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα η ταυτότητα ενός ατόμου. 

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις, επιτρέπεται για τα δεδομένα αυτά η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 

Σημειώνεται ότι αναλυτική παρουσίαση του κανονισμού θα γίνει στη Ρόδο στις 16 Μαρτίου από το νομικό και περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης Αττικής Βασίλη Σωτηρόπουλο, ο οποίος έχει εκδώσει και βιβλίο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο δικηγορικό σύλλογο Ρόδου και διοργανώνεται από το ΔΣΡ και τον περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου Φίλιππο Τριομμάτη.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Ενημέρωση Προέδρου. 

2. Πρόσκληση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

3. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 3 (Διάρκεια) του Καταστατικού της Δωδεκανησιακής Εταιρείας Ανάπτυξης & Προόδου (ΔΕΤΑΠ).

4. Ενημέρωση για τον νέο κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (εισηγητής κ. Γ. Δοντάς).

5. Πρόταση υιοθέτησης του προτύπου της Αιγαιακής Κουζίνας – AEGEANCUISINE  σε δομές των Ιδρυμάτων Υγείας του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου. 

6. Εξέταση συμμετοχής Επιμελητηρίου στον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ).

7. Εξέταση συμμετοχής Επιμελητηρίου στον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν).

8. Έγκριση κατάστασης διαγραφών αχρεωστήτως βεβαιωθεισών συνδρομών Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

9. Αίτημα για οικονομική ενίσχυση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Δωδ/σου, του Εμπορικού  Συλλόγου Ρόδου, του Συλλόγου Εμπόρων Λέρου, της Ένωσης Ξενοδόχων Καρπάθου.

10. Έγκριση Πρακτικών Δ.Σ. 400/7-12-2017 και 402/24-1-2018.