Λεξιστορείν: Tο πλαγκτόν!

Με τον όρο πλαγκτόν χαρακτηρίζεται γενικά το σύνολο των έμβιων οργανισμών που αναπτύσσονται στην επιφάνεια των ωκεανών, θαλασσών και λιμνών και που συνήθως μετακινούνται παρασυρόμενα από τα ρεύματα αυτών των υδάτων.

Η λέξη από αρκετούς θεωρείται ότι είναι ξένη  και γι’ αυτό δεν την κλίνουν διατηρώντας σ’ όλες τις πτώσεις τον ίδιο τύπο (το πλαγκτόν – του πλαγκτόν κτλ).

Στην πραγματικότητα πρόκειται για  το ουδέτερο του επιθέτου της  αρχαίας ελληνικής  πλαγκτός (από το ρήμα  πλάζομαι < πλανώμαι) και σημαίνει ο περιπλανώμενος, ο φερόμενος εδώ και εκεί, ο ασταθής.

Είναι δηλαδή οι μικροοργανισμοί της θάλασσας, οι οποίοι όντας ανίκανοι να κολυμπήσουν περιφέρονται διαρκώς εδώ και εκεί ανάλογα με τις κινήσεις των υδάτων.