Λεξιστορείν: Η λεχώνα

Η ρίζα της λέξης είναι  πολύ παλιά. Φτάνει ως την αρχαία εποχή, όπου το κρεβάτι, το ανάκλιντρο, η συζυγική ή ερωτική κλίνη, λεγόταν "λέχος" ή "λέκτρον" (από το ρήμα λέχομαι = ξαπλώνω, κοιμάμαι).

Άρα λεχώνα είναι η γυναίκα που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, ώστε να πρέπει να βρίσκεται συνεχώς στο κρεβάτι και λοχεία το διάστημα που πρέπει η λεχώνα να είναι στο κρεβάτι χωρίς να σηκώνεται.