Διδακτορικός τίτλος στον Αγαπητό Ξάνθη

Πραγματοποιήθηκε στις 26.2.2018, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σε μια σεμνή τελετή, η απονομή του δεύτερου διδακτορικού τίτλου, στον συμπολίτη μας Αγαπητό Ξάνθη, ως αναγνώριση τους ερευνητικού και επιστημονικού του έργου που είχε ως θέμα την «Αειφόρο ανάπτυξη και αστικός χώρος – η περίπτωση της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου».

Σε μια ασταθή και αβέβαιη κατάσταση για τη χώρα μας, το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα του Αιγαίου, που είναι το Πανεπιστήμιο, αναγνώρισε την ουσιαστική και μακρόχρονη αλλά και άκρως επιστημονική εργασία του συμπολίτη μας του Αγαπητού Ξάνθη.

Η περίπτωση της Μεσαιωνικής Πόλης, «ως πεδίο διαπραγμάτευσης σ ́ένα εξελισσόμενο αστικό παίγνιο», όπως το ακούσαμε στην παρουσίαση, αποτελεί μια ερευνητική δραστηριότητα η οποία κρίθηκε από το σύνολο των καθηγητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ως πρωτοποριακή και πρωτότυπη γιατί ακολούθησε μια καινοτόμο έρευνα και καταγραφή, από την οποία εξήχθησαν σοβαρά, ακριβή και χρήσιμα συμπεράσματα για τους φορείς και την τοπική κοινωνία.

Πράγματι, η διδακτορική αυτή μελέτη, βάση της θεωρίας των παγνίων, αφορά άμεσα τους φορείς τους τόπου μας, όπως είναι ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, το ανθρώπινο δυναμικό, το φυσικό περιβάλλον και τον ίδιο τον Πολιτισμό της Ρόδου.

Το επιστημονικό του πόνημα, που καταλαμβάνει 500 σελίδες και αφορά τη Μεσαιωνική Πόλη, αποτελεί ίσως μια προσφορά στο γενέθλιο νησί του συγγραφέα, ως μια παρακαταθήκη, ως ένα καινοτόμο ερευνητικό εργαλείο, ένα διδακτικό μέσο που θα ξεχωρίζει στην επιστημονική κοινότητα.

Ο Αγαπητός Ξάνθης, με τη βοήθεια σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων, παρουσίασε συνοπτικά και εύληπτα τη σημασία του θέματός του, τη μέθοδο που ακολούθησε, τα χαρακτηριστικά της έρευνας, τις θεματικές κατηγορίες και τέλος τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα.

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους καθηγητές, τα πρόσωπα που τον στήριξαν ηθικά και τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα του Πανεπιστημίου.

Οι καθηγητές των Πανεπιστημίων που έκριναν και απένειμαν τον τίτλο στον Αγαπητό Ξάνθη, ήσαν: Μαρία Καϊλα, Γιώτα Ξανθάκου, Ανδρέας Ανδρεόπουλος, Νίκος Ανδρεαδάκης, Βασίλης Παπαβασιλείου, Σταμάτης Παναγιώτης, Γιάννης Σεϊμένης και Πέρσα Φώκιαλη και έκριναν πως η μελέτη του «Αειφόρος ανάπτυξης και αστικός χώρος – η περίπτωση της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου» κατατάσσεται στις «αρτιότερες μελέτες» και ακόμα πως «ανοίγει νέους δρόμους».

Από την παρουσίαση της μελέτης, φάνηκε καθαρά πως ο Αγαπητός Ξάνθης, ασχολήθηκε ερευνητικά, ανέλυσε και πρόβαλε τα αποτελέσματα της μακρόχρονης εργασίας του, η οποία θα φέρει τη σφραγίδα της χρησιμότητας, πέρα από την πρωτοτυπία που παρουσιάζει.

Έγινε αναφορά στην ουσιαστική συμβολή που θα μπορούσε να διαδραματίσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη ροδιακή κοινωνία, γιατί όπως τόνισε ο διδάκτορας, η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων είναι βασικό κεφάλαιο ανάπτυξης στην οικονομική, πολιτιστική και πνευματική ζωή και δράση.

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε πως ο Αγαπητός Ξάνθης, είναι προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τουρισμού Δωδεκανήσου, με μια εξαιρετικά ευδόκιμη θητεία, και στον ελεύθερο χρόνο του, αρθρογραφεί σε θέματα που αφορούν την αρχιτεκτονική, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τη παιδεία και τη κουλτούρα γενικά.

Εξάλλου είναι γνωστό στη ροδιακή και δωδεκανησιακή κοινωνία πως είναι υπόδειγμα καλοσύνης, ανθρωπιάς και ήθους, όπως αναφέρθηκαν οι καθηγητές.