Δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών ζήτησε ο Ηλίας Καματερός από τον Υφυπουργό Οικονομικών

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός κατέθεσε προς την Υφυπουργό Οικονομικών, κα. Παπανάτσιου Αικατερίνη επιστολή με την οποία ζητά να εξεταστεί η δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, των χρεών στη φορολογική διοίκηση των φυσικών και νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κω και Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στόχος του ανωτέρω αιτήματος είναι η διευκόλυνση των πολιτών, που πλήγηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση που εκδηλώθηκε στο νησί μας την 21η Ιουλίου 2017 και δηλώνουν αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεών τους.

Ακολουθεί η επιστολή:

Προς: Υφυπουργό Οικονομικών, κα. Παπανάτσιου Αικατερίνη

Θέμα: Δυνατότητα Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών.

Σύμφωνα με:

Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α’), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι 6 μηνών και να ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών.

Τις αποφάσεις Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1117/2017 (ΦΕΚ Β΄2788/09-08-2017) και  ΠΟΛ 1125/2017 (ΦΕΚ Β΄2928/25-08-2017)

Τις υπ΄αριθμ. 5302/24-07-2017 & 5557/02-08-2017 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και το υπ΄αριθμ. ΦΕΚ 3248/Β΄ τεύχος/15-09-2017 τόσο η Κως όσο και η Κάλυμνος οριοθετήθηκαν ως σεισμόπληκτες περιοχές, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης της 21ης Ιουλίου 2017.

Το γεγονός ότι η εν λόγω ισχυρή σεισμική δόνηση είχε ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.

Το γεγονός ότι από μια τέτοια  απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Επειδή παρόμοιες αποφάσεις έχουν ληφθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για περιοχές της ελληνικής επικράτειας, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα που δόθηκε για τη ρύθμιση των οφειλών του δημοσίου των κατοίκων του Ν. Λέσβου σε 24 μηνιαίες δόσεις, με βάσει την ΠΟΛ 1206/19.12.2017

Για όλους τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε, όπως εξετάσετε την περίπτωση ρύθμισης σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς προσαυξήσεις/τόκους/πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής των χρεών στη φορολογική διοίκηση των φυσικών και νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κω και Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τα οποία ήταν ληξιπρόθεσμα μέχρι την 21/07/2017 και η είσπραξή τους ανεστάλη με την παράγραφο 3 της απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1125/25-08-2017, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση που εκδηλώθηκε στο νησί μας την 21η Ιουλίου 2017.

Με εκτίμηση

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου
Ηλίας Καματερός