Μ. Κόνσολας: «Επίσπευση των διαδικασιών άμεσης στελέχωσης με προσωπικό των δομών του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Ρόδο»

Την επίσπευση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υποστελέχωσης του διοικητικού προσωπικού του Πρωτοδικείου Ρόδου, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, του Ειρηνοδικείου και του Πταισματοδικείου Ρόδου ζητά με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Τονίζει ότι στο Πρωτοδικείο Ρόδου αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο όγκο δουλειάς, εξυπηρετώντας καθημερινά πολίτες και δικηγόρους.

Σήμερα, στο Πρωτοδικείο Ρόδου τα κενά είναι 13 σε σύνολο 31 οργανικών θέσεων.

Επίσης, τα κενά που καταγράφονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών είναι 7 σε σύνολο 14 οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων και 2 κενά Επιμελητών από σύνολο 5 οργανικών θέσεων, στο Ειρηνοδικείο Ρόδου υπάρχουν 6 κενά σε σύνολο 11 οργανικών θέσεων και στο Πταισματοδικείο Ρόδου, 3 κενά σε σύνολο 7 οργανικών θέσεων.

Ο κ. Κόνσολας θέτει, επίσης, το ζήτημα της ολοκλήρωσης των διαδικασιών από τον ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις 1Κ/2017 κατηγορίας ΠΕ και 8Κ/2017 κατηγορίας ΔΕ, για την κατανομή των προσλήψεων στις δικαστικές υπηρεσίες Ρόδου.

Για την Ρόδο αντιστοιχούν:

· 6 θέσεις ΠΕ Γραμματέων και 3 ΔΕ Γραμματέων για το Πρωτοδικείο Ρόδου

· 3 θέσεις ΠΕ Γραμματέων και 2 ΔΕ Γραμματέων για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου

· 1 θέση ΠΕ Γραμματέων για το Ειρηνοδικείο Ρόδου

· 1 θέση ΔΕ Γραμματέων για το Πταισματοδικείο Ρόδου

Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι θα πρέπει να ανακοινωθούν άμεσα οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων των δύο διαγωνισμών, ώστε να ενισχυθεί με προσωπικό το Πρωτοδικείο Ρόδου, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο Ρόδου, καθώς οι υπάλληλοι έχουν υπερβεί τα όρια της αντοχής τους, ενώ, παράλληλα, δυσχεραίνεται η εξυπηρέτηση πολιτών και δικηγόρων, αλλά και η ποιότητα και η αμεσότητα απονομής της δικαιοσύνης.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:

Ερώτηση

Προς Κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: «Επίσπευση των διαδικασιών άμεσης στελέχωσης με προσωπικό των δομών του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Ρόδο»

Κύριε Υπουργέ,

Το Πρωτοδικείο Ρόδου, η Εισαγγελία Πρωτοδικών, το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο Ρόδου, όπως και οι άλλες δομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα Δωδεκάνησα, αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα υποστελέχωσης.

Για το Πρωτοδικείο Ρόδου, με βάση το οργανόγραμμα, προβλέπονται 31 οργανικές θέσεις, διοικητικού προσωπικού, κατανεμημένες ως εξής:

- 26 γραμματείς

- 2 δακτυλογράφοι

- 3 δικαστικοί επιμελητές

Σήμερα, στο Πρωτοδικείο Ρόδου τα κενά είναι 13 σε σύνολο 31 οργανικών θέσεων.

Επίσης, τα κενά που καταγράφονται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών είναι 7 σε σύνολο 14 οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων και 2 κενά Επιμελητών από σύνολο 5 οργανικών θέσεων.

Στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, υπάρχουν 6 κενά σε σύνολο 11 οργανικών θέσεων και στο Πταισματοδικείο Ρόδου, 3 κενά σε σύνολο 7 οργανικών θέσεων.

Τον Μάρτιο 2017 ανακοινώθηκε Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2017), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Επίσης, τον Ιούλιο 2017 ανακοινώθηκε η 8Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για τα Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας.

Για την Ρόδο αντιστοιχούν :

● 6 θέσεις ΠΕ Γραμματέων και 3 ΔΕ Γραμματέων για το Πρωτοδικείο Ρόδου

● 3 θέσεις ΠΕ Γραμματέων και 2 ΔΕ Γραμματέων για την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου

● 1 θέση ΠΕ Γραμματέων για το Ειρηνοδικείο Ρόδου

● 1 θέση ΔΕ Γραμματέων για το Πταισματοδικείο Ρόδου

Παρόλο που τα προσωρινά αποτελέσματα των διαγωνισμών έχουν ανακοινωθεί από τον Οκτώβριο του 2017 για την προκήρυξη 1Κ/2017 της κατηγορίας ΠΕ και από τον Ιανουάριο του 2018 για την προκήρυξη 8Κ/2017 της κατηγορίας ΔΕ, οι οριστικοί πίνακες δεν έχουν ανακοινωθεί, με αποτέλεσμα να μην έχουν καλυφθεί οι θέσεις έγκαιρα, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία των δικαστηρίων.

Η υποστελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών των δομών του Υπουργείου Δικαιοσύνης δημιουργεί καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των εργασιών, στην εξυπηρέτηση πολιτών και δικηγόρων, αλλά και στην ποιότητα και αμεσότητα της απονομής δικαιοσύνης. Πρέπει να τονιστεί ότι οι υπάλληλοι έχουν υπερβεί τα όρια της αντοχής τους ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων και στην ανακοίνωση των οριστικών πινάκων; Είναι σε θέση το Υπουργείο να δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα και ποιο είναι αυτό;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου