Λεξιστορείν: Η προπαίδεια!

Η λέξη προέρχεται από την βυζαντινή λέξη προπαιδεία με αναβιβασμό του τόνου. Στο Βυζάντιο η προπαιδεία αντιστοιχούσε  στο σημερινό δημοτικό, διαρκούσε 3 ως 4 χρόνια και αφορούσε παιδιά 5 ως 9 χρονών.

Οι μαθητές «προπαιδεύονταν»  μάθαιναν δηλαδή ανάγνωση, ορθογραφία, γραμματική, αριθμητική, γνώσεις που θεωρούνταν απαραίτητες  για να εισέλθουν στο βασικό στάδιο της εκπαίδευσης που ονομάζονταν εγκύκλιος παιδεία.

Έτσι και στα νεώτερα χρόνια προπαίδεια ονομάστηκε η γνώση του πολλαπλασιασμού, του απαραίτητου και βασικού στοιχείου δηλαδή για να εισέλθει και να κατανοήσει κάποιος την επιστήμη των μαθηματικών.