Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου για τη Διατήρηση  της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ρόδου μετά από τις αρχαιρεσίες της 26ης Φεβρουαρίου 2018.

Η σύνθεσή του είναι η ακόλουθη: Πρόεδρος: Μιχαλάκη-Κόλλια Μαρία,  Αντιπρόεδρος: Μανούσου -Ντέλλα Κατερίνα, Γεν. Γραμματέας: Ορφανού Λουκία, Ταμίας: Νικολάου-Ηλιοπούλου Σέβη, Βοηθός Γραμματέα: Παπαβασιλείου Ελένη, Βοηθός Ταμία: Πατρού Αναστασία,

Μέλη: Κουφός Στράτος, Χαλκίτης Γιώργος και Αδαμάκης Δημήτριος. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί ιδιαιτέρως  και τα υπόλοιπα   μέλη του Συλλόγου  που μετείχαν στο ψηφοδέλτιο των υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τα καλεί να είναι αρωγοί και συμπαραστάτες στις δράσεις του με προτάσεις και ενεργό συμμετοχή.   

Ακόμα, ευχαριστεί όλα τα μέλη και τους πολυπληθείς φίλους του που πλαισιώνουν και στηρίζουν με κάθε τρόπο τις δράσεις του Συλλόγου και  τους καλεί να μετέχουν και σε όσες θα οργανωθούν  κατά τη διάρκεια της θητείας του.