Λεξιστορείν: To γράμμα Ε!

Tο πέμπτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου.

Οι αρχαίοι ονόμαζαν το γράμμα αυτό εἶ. Οι Bυζαντινοί ήταν εκείνοι που πρώτοι το αποκάλεσαν  έψιλoν, ονομασία που σήμαινε το «ε το ψιλόν», δηλαδή το λιτό, το ε που γράφεται με ένα γράμμα.

Και το ονόμασαν έτσι, για να το διαχωρίσουν από το αι, που προφερόταν κι αυτό στα βυζαντινά χρόνια ως [ε], αλλά γραφόταν με δύο γράμματα.