Οι Τούρκοι επιδιώκουν θερμό επεισόδιο, είτε στην ξηρά, είπε στην θάλασσα, είτε στον αέρα!

•  Συνεχίζουν τις προκλήσεις σε κάθε επίπεδο οι Τούρκοι και όλα δείχνουν ότι επιδιώκουν θερμό επεισόδιο, είτε στην ξηρά, είπε στην θάλασσα, είτε στον αέρα!

•    Ακριβώς για τον λόγο αυτό, θα έπρεπε η πολιτική ηγεσία της χώρας, να αντιμετωπίζει το θέμα με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, αλλά...πέρα βρέχει!

•    Προκλήσεις, ειδικά από την πλευρά της Άγκυρας, πάντα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι να αντιμετωπίζονται με ψυχραιμία, σοβαρότητα και υπευθυνότητα και κυρίως να μην παίζουμε το παιχνίδι τους.

O κακός