«Κύριε Δήμαρχε, από τότε που αναλάβατε τον Δήμο Ρόδου η κατάσταση χειροτέρευσε»

Ανοικτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκο, έστειλε ο σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου κ. Σπύρος Σπυρόπουλος, στην οποία είναι ιδιαίτερα αιχμηρός για την κάκιστη κατάσταση στους δρόμους και τα πεζοδρόμια.

Ειδικότερα σε αυτή αναφέρει τα εξής:

Προφανώς παραλείψατε να αναφέρετε στον απολογισμό σας τις προάλλες την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δρόμοι της πόλεως μας.

Γνωρίζετε ότι υπάρχει σαφής υποχρέωση των αρμοδίων οργάνων του Δήμου απέναντι στους ιδιώτες, να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της υγείας των πολιτών και της περιουσίας τους κατά την άσκηση της παραπάνω δραστηριότητας.

Την υποχρέωση αυτή έχουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες, κατ’ εφαρμογή των αρχών της χρηστής διοίκησης, και υποχρεούνται, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, να επιβλέπουν και να ελέγχουν την ακαταλληλότητα των οδών, πεζοδρομίων, αποχετευτικών συστημάτων και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τη συντήρηση και επιδιόρθωση αυτών, προκειμένου να διεξάγεται ομαλά η κυκλοφορία επί των οδών, αλλά και να προστατεύεται η ομαλή κυκλοφορία των οδηγών και πεζών σε κοινόχρηστους χώρους, η σωματική ακεραιότητα των πολιτών που κάνουν χρήση αυτών από τυχόν κακοτεχνίες.

Επομένως ύστερα από όσα προαναφέρθηκαν, η οποιαδήποτε παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας του ΟΤΑ σε σχέση με τις πιο πάνω υποχρεώσεις των οργάνων του, ως αναγόμενη σε άσκηση εξουσίας, κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων, συνιστά παρανομία της διοικήσεως και δημιουργεί νόμιμο λόγο ευθύνης προς αποζημίωση αυτών που ζημιώθηκαν.

Πέρα φυσικά των αποζημιώσεων για υλικές ζημίες , από την κάκιστη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια της πόλεως μας αλλά και ολόκληρου του νησιού, κινδυνεύει η ίδια η ζωή και σωματική ακεραιότητα των δημοτών καθώς δεν είναι λίγοι οι συμπολίτες μας που κινδύνεψαν από τις τεράστιες λακκούβες στους δρόμους και την κακή πεζοδρόμηση.

Υπάρχει κάποιο σοβαρό σχέδιο αποκατάστασης του οδοστρώματος και των κακοτεχνιών ή οι δημότες πρέπει απλά να κάνουν τον σταυρό τους πριν βγουν από το σπίτι;

Θα συνεχίσει η δημοτική αρχή να αντιμετωπίζει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα με πρόχειρα μπαλώματα τα οποία και παρασέρνει η πρώτη βροχή; Δεν θα αναφερθώ φυσικά στην αισθητική του πράγματος. Πέρασαν 3,5 χρόνια από τότε που αναλάβατε την διαχείριση του δήμου και η κατάσταση χειροτέρευσε.