Γενική συνέλευση του ΝΟΡ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου προσκαλεί όλα τα μέλη του στην 1η Τακτική Γενική Συνέλευση αύριο Κυριακή 11 Μαρτίου και ώρα 9:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων των εγκαταστάσεών του με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

- Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού του Δ.Σ. του Ν.Ο.Ρ. για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

- Έγκριση Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και Απαλλαγή του Δ.Σ. του Ν.Ο.Ρ. από κάθε ευθύνη.

Σε περίπτωση μη απαρτίας της πιο πάνω Γ. Σ., συγκαλείται νέα  στον ίδιο τόπο, την ίδια ημερομηνία, με τα ίδια θέματα και ώρα 11:00