Θα εξαιρέσουν τη Ρόδο;

Ύποπτη έως πονηρή είναι η εξαίρεση της Ρόδου από την εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου!

Σε πρώτη φάση, όπως ανακοινώθηκε το μεταφορικό ισοδύναμο θα εφαρμοστεί σε 32 νησιά, στα οποία δεν περιλαμβάνεται η Ρόδος, ενώ περιλαμβάνονται όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου (και καλώς περιλαμβάνονται).

Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα γιατί εξαιρέθηκε από την πρώτη φάση η Ρόδος και παράλληλα υπάρχουν και εύλογες απορίες. 

Μήπως τελικά θέλουν να αφήσουν απέξω τη Ρόδο από το μεταφορικό ισοδύναμο; 

(Όλα είναι πιθανά με τους διάφορους φωστήρες των υπουργείων)!