Ο Νάσερ συγχαίρει Καρπάθιο για την έκδοση βιβλίου στο Κάιρο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Διδάσκαλοι και μαθηταί του 13ου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου εις ο φοιτούν Μουσουλμανόπαιδες ευχαριστούν θερμώς τον κ. Πρόεδρον και τους κ.κ. Συμβούλους του Οργανισμού Διαχειρίσεως Κτημάτων Βακούφ “ΜΕΚΤΕΠ” δι ατην ευγενικιά τους σκέψιν να δωρίσουν εις τους μαθητάς και μαθητρίας της ομάδος παρελάσεως του Σχολείου τους, 20 περισκελίδες (πανταλόνια) και 20 φούστες. Επίσης ευχαριστούν ιδιαίτερα τον Νομαρχιακόν Επίτροπον εις τον ανωτέρω οργανισμόν Διαχειρίσεως Βακούφ κ. Ναπολέοντα Ξανθούλην, ο οποίος είχε την ευγενικιά καλωσύνη, να εγκρίνη την σχετικήν δαπάνην.
Διδάσκαλοι και μαθηταί του 13ου Δημοτ. Σχολείου Πόλεως

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Το Ορφανοτροφείον Θηλέων Ρόδου “Βασιλόπαις Μαρία” ευχαριστεί θερμώς τον κ. Κων/τίνον Φραράκην δικηγόρον δια την δωρεάν 200 δρχ. εις μνήμην της εκλιπούσης πενθεράς του κ. Ι. Τσαβαρή δικηγόρου.
Εν Ρόδο τη 12-3-1958
Εκ του Δ.Σ.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΧΑΛΚΗΤΩΝ
Γενομένων αρχαιρεσιών την 16ην Φεβρουαρίου εις την αίθουσαν του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, δια την ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου των εν Αθήναις και Πειραιεί Χαλκητών, εξελέγησαν:
Πρόεδρος Χαλεμπλιά Καμμά, αντιπρόεδρος Γαρυφαλιά Δημοπούλου, γεν. γραμματεύς Ηλέκτρα Λαμπίρη, ταμίας Βιργινία Μηχαηλίδου, σύμβουλοι Σάββας Παπαδόπουλος, Λούλα Νικολιδάκη και Χρυσούλα Κοσσιέρη. Εξελεγκτική επιτροπή: Ιωάννης Αναστασιάδης, Ιωάννης Λαμπίρης, Τσικλής Παπαδόπουλος.

Ο ΝΑΣΕΡ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΚΑΡΠΑΘΙΟΝ ΕΚΔΟΣΑΝΤΑ ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΙΣ ΚΑΪΡΟΝ
Ως εγνώσθη υπό τον τίτλον “ιστορίες της Διώριγος του Σουέζ”, ο εκ Καρπάθου καθηγητής του Ελληνικού Γυμνασίου Καΐρου κ. Ασλανίδης, εξέδωκε βιβλίον περιλαμβάνον στοιχεία περί της ζωής και της κινήσεως της Ελληνικής παροικίας της Αιγύπτου, εις το οποίον εξαίρονται αι σχέσεις μεταξύ της παροικίας και των Αιγυπτίων. Δι’ επιστολής του προς τον κ. Ασλανίδην ο πρόεδρος της Ηνωμένης Αραβικής Δημοκρατίας κ. Νάσερ, εξέφρασε την πλήρη του ευαρέσκειαν.

ΩΣ ΕΔΗΛΩΣΕΩΝ Ο κ. ΜΙΧ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΟΛΙΤΕΥΘΗ ΑΝΕΥΘΥΝΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΑ
Χθες την μεσημβρίαν ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδης, απαντών εις ερώτησιν συντάκτου της “Ροδιακής” εδήλωσε τα εξής: «Απαντα τα δημοσιευόμενα περί καθόδου μου ως υποψηφίου εις τας εκλογάς, είναι ανεύθυνα. Το καθήκον μου έναντι εκείνων που με εψήφισαν, επιβάλλει να παραμείνω ως Δήμαρχος και να εξαντλήσω την τετραετίαν μου, δια να ολοκληρώσω το έργον μου».

ΚΑΤΕΠΛΑΚΩΘΗ ΑΠΟ ΟΓΚΟΛΙΘΟΥΣ
ΑΘΗΝΑΙ, 12.

Τραγικόν δυστύχημα έλαβε χώραν από ημερών εις τα λατομεία Πεντέλης με θύμα τον εκ Μενετών Γεώργ. Εμμ. Σπανόν. Ούτος εργαζόμενος κατεπλακώθη από ογκολίθους συνεπεία εκρήξεως φουρνέλλου από παραπλήσιον λατομείον, μεταφερόμενος δε εις το νοσοκομείον εξέπνευσε.

ΤΟ ΘΕΡΟΣ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ως εγνώσθη, λίαν συντόμως θα αφιχθή εις Ρόδον ο Γενικός Εφορος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων κ. Δημήτριος Αλεξάτος. Ο Γενικός Εφορος Προσκόπων, κατά την ενταύθα παραμονήν του, θα επιληφθή του θέματος οργανώσεως της υπηρεσίας του Προσκοπικού Χωριού Καλαμώνος προκειμένου τούτο να εγκαινιασθή δια της αφίξεως και παραμονής εις αυτό κατά το θέρος, ομάδων προσκόπων εκ της υπολοίπου χώρας.