Λεξιστορείν: Η πόζα!

Η λέξη  δηλώνει τη συγκεκριμένη και φροντισμένη στάση του σώματος κάποιου που πρόκειται να φωτογραφηθεί.

Η ετυμολογία της  ανάγεται στην αρχαιοελληνική λέξη  παύσις (= σταμάτημα, ανάπαυση) η οποία μεταφέρεται στη λατινική με την ίδια σημασία (pausa) και καταλήγει στην ιταλική posa (=η ανάπαυση, η ησυχία, η ήρεμη στάση που παίρνει κάποιος για να φωτογραφηθεί).

Απ’ αυτή τη λέξη και μ’ αυτή τη σημασία «γεννήθηκε» και η νεοελληνική πόζα ως αντιδάνειο.