Λεξιστορείν: Το πιάτο

Η λέξη εισήλθε στην ελληνική γλώσσα από την ιταλική και συγκεκριμένα από τον τύπο piatto.

Ωστόσο ο παλιότερος τύπος της λατινικής γλώσσας ήταν plattus και προέρχεται από την ελληνική λέξη  πλατύς, προφανώς λόγω του σχήματος του σκεύους.

Στη γλώσσα της Βίβλου το πιάτο αναφέρεται ως «πίναξ» και ως  «πινάκιο» απ’ όπου κι η γνωστή έκφραση «αντί πινακίου φακής»  που αναφέρεται στη περίπτωση που κάποιος  πουλάει ή παραχωρεί κάτι με ευτελές αντάλλαγμα.