Η ομάδα του Βενετοκλείου Γυμνασίου πέτυχε να επιβληθεί της Εμπορικής

ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ κ. ΜΑΥΡΟΥ
Λέγεται ότι πρόκειται να έλθει εις Ρόδον ο κ. Γ. Μαύρος διά να αποκαταστήσει τας διατεταραγμένες σχέσεις μεταξύ των εραστών της υποψηφιότητας της φιλελευθέρας παρατάξεως. Ευχόμεθα καλήν επιτυχίαν εις τον Δωδεκανήσιον και, φίλον πολιτευτήν αν και φοβούμεθα μήπως το μοιραίον επιθετόν του δεν φέρει “γούρι” εις τους διαπληκτιζομένους συναδέλφους του κατά τας επικειμένας εκλογάς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Εις τον φίλον μου Αντώνιον Αγαπητίδην φαρμακοποιόν μνηστευθέντα μετά της δίδος Ειρήνης Πιπερίγκου καθηγητρίας, εύχομαι ταχείαν την στέψιν.
Αθ. Τσιριγώτης

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΦΘΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗΝ ΤΡΙΤΗΝ
Ως ανεκοινώθη εντός των προσεχών ημερών θα περατωθούν αι εργασίαι διά την ολοσχερή διαμόρφωσιν του κτιρίου όπου θα στεγασθή το νέον τουριστικόν ξενοδοχείον της ΣΤΕΡ. Ως εγνώσθη το νέον ξενοδοχείον εξοπλίσθη διά τελειωτάτων και μοντέρνων εγκαταστάσεων. Κατ’ επίσημον ανακοίνωσιν την προσεχή Τρίτην 25ην τρέχοντος το εν λόγω ξενοδοχείον θα δεχθεί τους πρώτους τουρίστας οι οποίοι θα αφιχθούν αεροπορικώς, διά μέσου των Αθηνών εκ Στογχόλμης. Επίσης την 27ην τρέχοντος θα καταλύσουν εις το νέον ξενοδοχείον 60 Σουηδοί περιηγηταί.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Η πεντάς του Βενετοκλείου Γυμνασίου επέτυχε να επιβληθεί της ομάδας της Εμπορικής με 46-43. Ο ανωτέρω αγών διεξήχθει εις φιλικήν ατμόσφαιραν εις το γήπεδον αθλοπαιδιών του Πεισιρόδου, προσείλκυσε δε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων διότι αι εναλλασσόμεναι φάσεις ήσαν ταχείαι, συνερπαστικαί και θεαματικαί.

Ευθύς εξ αρχής το Βενετόκλειον ανέλαβε την πρωτοπορείαν και πρηγήθη με 6-4 εις το 5’. Η Εμπορική ήτις αποτελείται από παίδας ανασυνταχθείσα εμείωσε το σκορ και κατόρθωσε να προηγηθεί με 16-12.
Το τέλος όμως του Α! ημιχρόνου ευρίσκει να προηγείται το Βενετόκλειον με 20-18. Εις την επανάληψιν ο μετέπειτα νικητής με ωραιωτάτους συνδυασμούς εσημείωσε 26 βαθμούς έναντι 25 της Εμπορικής.

Εις τον εν λόγω αγώνα καλύτεροι παίκται ήσαν οι Παπαγαπητός (Ε) και Νικολιδάκης (Γ) όστις ανεδείχθη σκόρερ του αγώνος με 19 βαθμούς.

Οι διαιτηταί κ.κ. Καραζόπουλος και Γεροντούδης διεύθυναν εξόχως τον αγώνα. 

Αι ομάδες παρετάχθησαν ως εξής: 

BENETOKΛEION:  Νικολιδάκης 19, Ανδριωτάκης 11, Σαμπάνης 8, Τσατσαρώνης 4, Καραγεωργίου 3, και Γραμματικόπουλος.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σαμπάνης 11, Παπαγαπητός 16, Παυλίδης 4, Διάκου 8, Φωτεινός 1., Ξυλινάς 3 και Δεληγιάννης.

Ο αγών βόλεϋ
Αύριον θα λάβη χώραν αγών βόλεϋ μπώλ μεταξύ των ομάδων Βενετοκλείου Γυμνασίου-Εμπορικής.
Ο αγών θα λάβει χώραν εις το γήπεδον αθλοπαιδιών του Πεισιρόδου.

Το γήπεδον του ΑΟΝ
Ως ανεκοινώθη το γήπεδον αθλοπαιδιών του Πεισιρόδου θα ηλεκτροφωτισθή εντός των ημερών, ο χώρος δε αυτός θα περιλάβει γήπεδον καλαθοσφαίρας, αντισφαιρίσεως και βόλλεϋ Μπώλ. 


ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Την προσεχή Δευτέραν και ώραν 5ην απογευματινήν, εις το δημοτικόν θέατρον θα δοθή διάλεξις της Γυμνασιάρχου κ. Βολιανίτου με θέμα: “Εθνική ψυχή και 25η Μαρτίου”. Η διάλεξις οργανούνται υπό της Χριστιανικής Ενώσεως Νεανίδων Ρόδου η είσοδος θα είναι ελευθέρα.