Λεξιστορείν: Xαΐρι και προκοπή  να μην δεις!

Η πορεία προς τα εμπρός,  η πρόοδος, η εξέλιξη, προϋποθέτει τη διάνοιξη του δρόμου, την άρση των εμποδίων.

Έτσι, αυτός που έκοβε στην αρχαιότητα τα δέντρα για τη διάνοιξη οδού, αυτός που προ –κόπτει(ή προ-κόβει),  μπορούσε να προχωρήσει στο δρόμο του χωρίς να τον εμποδίζει κάτι.

Η λέξη προκοπή όμως απέκτησε και τη  μεταφορική σημασία της εξέλιξης  και της προόδου κι όχι μόνο του βαδίσματος χωρίς εμπόδια.

Στη λαϊκή γλώσσα, παράλληλα με τη λέξη προκοπή, χρησιμοποιήθηκε πολύ κι η τουρκική λέξη χαΐρι ( hayir), που έχει την ίδια σημασία. Μάλιστα είναι πολύ συνηθισμένη η έκφραση «χαΐρι και προκοπή», η οποία δηλώνει δύο φορές το ίδιο πράγμα.