Εκδήλωση στη Ρόδο για την ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ,  διοργανώνει ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, για τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ:

«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Και «Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26/03/2018, και ώρα 17:00 στην Αίθουσα «Γεώργιος Καραγιάννης» του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου (Γρηγορίου Λαμπράκη 8, Ρόδος).

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των δράσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
5.00 – 5.15 μ.μ.: Προσέλευση
5.15 – 5.30 μ.μ.: Χαιρετισμός
- Γιάννης Πάππου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου
Δωδεκανήσου

5.30 – 6.00 μ.μ.: Παρουσίαση της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ»
- Μαρία Γώγολου, Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ

6.00 – 6.30 μ.μ.: Παρουσίαση της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω»
- Χριστόφορος Λιακόπουλος, Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ
6.30 – 7.30 μ.μ.: Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Συντονιστής: Γιώργος Τρουλλάκος, Διευθυντής Δ.ΕΤ.Α.Π.