Λεξιστορείν: H αγάπη!

Η  αγάπη αποτελεί μία από τις πιο αμφισβητούμενες  λέξεις όσον αφορά την ετυμολογία της.

Μια από τις πιο δημοφιλείς απόψεις αναφέρει πως πρόκειται για σύνθετη λέξη αποτελούμενη από το  επίρρημα άγαν (πολύ) και τη ρίζα πα- του ρήματος πάομαι= αποκτώ, προστατεύω.

Άρα αγάπη σημαίνει ότι αφενός επιθυμώ πολύ να κατέχω το αντικείμενο του ενδιαφέροντος μου και να το προστατεύω κι αφετέρου  να κατέχομαι και να προστατεύομαι  αντιστοίχως απ’ αυτό.

Η εσωτερική ανάγκη λοιπόν και το ευχάριστο συναίσθημα που συνοδεύει κάποιον, όταν αποκτά   και στη συνεχεία προστατεύει το “κτήμα” του, φαίνεται να είναι η εννοιολογική ερμηνεία της λέξης.