Την Τρίτη συνεδριάζουν στην ΕΠΣΔ

Την ερχόμενη Τρίτη στις 2 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η συνεδρίαση τωνμελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣΔ. Προς συζήτηση θα τεθούν τα παρακάτω θέματα:

1) Ενημέρωση Προέδρου.  

2) Επιτροπή Πρωταθλήματος.

3) Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης.

4) Τεχνική Επιτροπή.

5) Επιτροπή Ενωσιακού Γηπέδου.

6) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

7) Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.

8) Αλληλογραφία - διάφορα.