Δράσεις για την ανάδειξη και προστασία των Πεταλούδων

Η ένταξη και η υλοποίηση  δράσεων για την ανάδειξη της Κοιλάδας των Πεταλούδων και την προστασία και διατήρηση του μοναδικού οικοσυστήματός της, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με προϋπολογισμό πάνω από 600.000 ευρώ, έρχεται για έγκριση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου την ερχόμενη Τρίτη 27 Μαρτίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση, σε συνέχεια της πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. της Περιφέρειας και μετά τη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης, με απόφαση του Περιφερειάρχη εντάχθηκε η πράξη «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται τα 605.906 ευρώ, η επιλέξιμη δαπάνη είναι 516.606 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ενώ το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης, που είναι 89.300 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Ημερομηνία έναρξης της πράξης έχει οριστεί η 14η Σεπτεμβρίου 2018 και λήξης η 12η Νοεμβρίου του 2021.

Η πράξη αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάδειξη και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Κοιλάδας των Πεταλούδων καθώς και στην προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματός της, με έμφαση στον πληθυσμό των πεταλούδων. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τα δύο παρακάτω υποέργα:
Επεμβάσεις για την «προστασία και αναβάθμιση της Κοιλάδας Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου» και «Διατήρηση και προστασία του οικοσυστήματος της Κοιλάδας Πεταλούδων Νήσου Ρόδου με στο είδος Euplagia quadripuctaria (Poda 1761)».

Στο πλαίσιο του πρώτου υποέργου θα υλοποιηθούν τα παρακάτω:
• κατασκευή νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων ξύλινων περιφράξεων εντός και εκτός της κοιλάδας,
• καθαρισμός από φερτά υλικά, ξεραμένους κορμούς και άλλα υλικά του ρέματος που διέρχεται από την κοιλάδα.
• κοπή ξεραμένων δένδρων και προσβεβλημένων από αρρώστιες και απομάκρυνσή τους από τον χώρο
• καθαρισμός 2 υφιστάμενων κλειστών δεξαμενών πυρασφάλειας οπλισμένου σκυροδέματος και στεγανοποίηση με ειδικό υλικό
• καθαρισμός μιας υφιστάμενης δεξαμενής ανακύκλωσης νερού από φερτά υλικά και στεγανοποίησή της
• καθαίρεση παλαιού-κατεστραμμένου ξύλινου οικίσμου αντλιοοστασίου και τοποθέτηση νέου
• αντικατάσταση 3 κατεστραμμένων οικίσκων-παρατηρητηρίων με νέους ξύλινους οικίσκους
• προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων, ξύλινων παγκακιών και κάδων απορριμμάτων
• διάνοιξη, καθαρισμός, στερέωση και περίφραξη ανενεργών μονοπατιών
• σταθεροποίηση πρανών εντός της κοιλάδας με χρήση μεθόδων βιομηχανικής με φυτικά υλικά (ξυλοφράγματα)
• κατασκευή νέας μεταλλικής περίφραξης περιμετρικά της κοιλάδας για την αντικατάσταση της υφιστάμενης
• συμπλήρωση και αναβάθμιση των συστημάτων πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και άρδευσης

Στα πλαίσια του δεύτερου υποέργου θα υλοποιηθούν τα παρακάτω:
• Προμήθεια και φύτευση δέντρων τοπικών ειδών, για την δημιουργία κατάλληλων μικροκλιματικών συνθηκών υγρασίας και φωτισμού που θα συνδράμουν στην ανάπτυξη της βλάστησης της κοιλάδας, με παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού τοπικών, αυτοφυών ειδών (κυρίως του είδους Liquidambar orientalis Miller var. integriloba Fiori [Hamamelidace] από συλλογή  σπερμάτων από την κοιλάδα των πεταλούδων
• Εξοπλισμός για τις εγκαταστάσεις εκτροφής, παρατήρησης και ελλιμενισμού πεταλούδων
• Σημειοχημική διερεύνηση του φαινομένου του ελλιμενισμού της Πεταλούδας στην ζητιά (Hamamelidaceae ή Altingiaceae:  Liquidambar orientalis) και τον ανατολικό πλάτανο (Platanaceae: Platanus orientalis)
• Διάδοση του έργου