Περιφέρεια: «Ας κάνει κανένα πραγματικό - διπλοπληρωμένο ή εικονικό ταξίδι ο Χ. Κόκκινος να ξεσκάσει»

Σε απάντηση που εξέδωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον Χαράλαμπο Κόκκινο, αναφέρει τα εξής:

Στη συνέχεια του παραληρήματος του Χ. Κόκκινου, δύο μόνο παρατηρήσεις:

-Ας κάνει κανένα ταξιδάκι να ξεσκάσει. Ξέρει αυτός τον τρόπο: με διπλοπληρωμένα ή πλαστά παραστατικά.

- Πολύ θα ήθελε να είναι όργανο της Δικαιοσύνης η ΑΕΠΠ. Δυστυχώς γι᾽ αυτόν δεν είναι.