Ηλίας Καματερός: «Υπογράφηκε η χρηματοδότηση της αποκατάστασης του λιμανιού της Κω»

Υπεγράφη σήμερα η απόφαση για ένταξη στο ΠΔΕ και χρηματοδότηση της αυξημένης δαπάνης για τις επισκευές των ζημιών στο λιμάνι της Κω από τον καταστροφικό σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017.

Έτσι μετά και την έγκριση της μελέτης, θα αρχίσουν σύντομα οι εργασίες αποκατάστασης του λιμανιού. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, συμπτύχθηκε όσο ήταν δυνατόν ο χρόνος των μελετών, αφού αυτές και σύνθετες ήταν και σοβαρότητα απαιτούσαν για να αποφευχθούν αστοχίες όπως σε άλλες περιοχές.

Ξέραμε από την αρχή, ότι ήταν πρακτικά αδύνατο να έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές με την έναρξη της τουριστικής περιόδου, λόγω των μεγάλων ζημιών που υπέστη το λιμάνι και της σοβαρότητας των απαραίτητων μελετών.

Απομένει επομένως η λήψη μέτρων και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, με τρόπο, ώστε να συνεχιστούν παράλληλα και απρόσκοπτα όλες οι δραστηριότητες του λιμανιού.

Ιδιαίτερα για τη λειτουργία του εσωτερικού λιμανιού. Υπάρχουν προτάσεις για άμεσες και εύκολες παρεμβάσεις στο εσωτερικό λιμάνι, για βελτίωση της λειτουργίας του και της εικόνας του.

Όλα αυτά θα συζητηθούν σε σύσκεψη που οργανώνεται από το Υπουργείο Υποδομών στην Κω με τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των φορέων.