Λεξιστορείν:  Έγινε έρμαιο  στα χέρια του!

Η λέξη έρμαιο δηλώνει αυτόν που παρασύρεται χωρίς τη θέλησή του από κάποιον, τον άνθρωπο που ουσιαστικά δεν μπορεί να καθορίσει τη μοίρα του ο ίδιος.

Η λέξη θεωρείται παράγωγο της λέξης Ερμής και σήμαινε αρχικά  το θεόσταλτο και απρόσμενο δώρο στους ανθρώπους από τον Ερμή, τον αγγελιοφόρο των θεών.

Οτιδήποτε  εύρισκαν στο δρόμο τυχαία οι αρχαίοι το απέδιδαν στο θεό Ερμή.

Στην συνέχεια η σημασία της λέξης εξελίχθηκε και σήμαινε τον πλήρως εξαρτημένο από τον θεό, αυτόν που αφήνεται στο έλεος και στις διαθέσεις του και εν τέλει κάθε τι αδέσποτο, που δεν καθορίζει την τύχη του (άνθρωπος ή αντικείμενο).