Την τροποποίηση του Μέτρου 6.1 ζητά ο Φιλήμονας Ζαννετίδης, για την ένταξη περισσότερων νέων γεωργών

Εξαιρετικά επείγον έγγραφο προς τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Κοιντικών Πόρων, Χαράλαμπο Κασσίμη απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Γαστρονομίας, Φιλήμονας Ζαννετίδης, με το οποίο ζητά την τροποποίηση της 2ης πρόσκλησης του Μέτρου 6.1 για τους νέους γεωργούς, σε δύο σημεία τα οποία έχουν ήδη επισημανθεί προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με σκοπό να γίνει δυνατή η απορρόφηση των πόρων που έχουν εκχωρηθεί δικαιωματικά προς όφελος των κατοίκων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο κ. Ζαννετίδης επισημαίνει στο έγγραφό του ότι «η μη ικανοποίηση των αιτημάτων μας θα παραβιάσει τους κανόνες ισονομίας σε σχέση με τους δικαιούχος της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 6.1 και θα μειώσει δραστικά την δεξαμενή των δυνητικών δικαιούχων της περιφέρειας μας με αποτέλεσμα, την μειωμένη απορροφητικότητα των πιστώσεων» και ότι «η ένταξη όσο το δυνατόν περισσοτέρων νέων γεωργών ειδικά στην παραμεθόριο και τα ακριτικά νησιά , εκτός της συγκράτησης του πληθυσμού σε αυτά εξυπηρετεί και εθνικές σκοπιμότητες».

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα που αφορούν την 2η Πρόσκληση του Μέτρου 6.1» Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κύριε Γενικέ,

Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 40/16-06-2017 εγγράφου μας με το οποίο δώσαμε την συγκατάθεση μας για την 2η Πρόσκληση του Μέτρου 6.1 εντός του έτους 2017 με δυο προϋποθέσεις, προκειμένου να απορροφηθούν οι πόροι που μας έχουν εκχωρηθεί δικαιωματικά προς όφελος των κατοίκων της περιφέρειας μας και μετά τις οχλήσεις που δεχόμαστε καθημερινά από κατοίκους ιδιαίτερα των μικρών ακριτικών νησιών θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής:

Επειδή

· η 2η προϋπόθεση του παραπάνω έγγραφου μας δεν εκπληρώθηκε, δηλαδή η δυνατότητα υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2017 με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να ενταχθούν οι νέοι γεωργοί και

· δεδομένου ότι πλέον η 2η Πρόσκληση του μέτρου 6.1 έγινε εντός του 2018 και καθιστά την ΕΑΕ έτους 2017 ανεπαρκή,

θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη να τροποποιηθεί η 2η Πρόσκληση σε δυο σημεία

1. να συμπεριληφθεί εναλλακτικά η δυνατότητα ένταξης νέων γεωργών και με την Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2018 και

2. να παραταθεί η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της 2ης Πρόσκλησης του Μέτρου 6.1 ακλουθώντας τις προθεσμίες του Υπομέτρου 4.1 , προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν αυτοί οι νέοι γεωργοί και στα Σχέδια Βελτίωσης όπως προβλεπόταν αρχικά στο πρόγραμμα.

Κύριε γενικέ,

θεωρούμε ότι η μη ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων μας θα παραβιάσει τους κανόνες ισονομίας σε σχέση με τους δικαιούχος της 1ης Πρόσκλησης του Μέτρου 6.1 και θα μειώσει δραστικά την δεξαμενή των δυνητικών δικαιούχων της περιφέρειας μας με αποτέλεσμα, την μειωμένη απορροφητικότητα των πιστώσεων και την αναγκαιότητα νέας πρόσκλησης σύντομα.

Ελπίζουμε να αντιλαμβάνεσθε και να συμμερίζεσθε την άποψή μας ότι η ένταξη όσο το δυνατόν περισσοτέρων νέων γεωργών ειδικά στην παραμεθόριο και τα ακριτικά νησιά , εκτός της συγκράτησης του πληθυσμού σε αυτά εξυπηρετεί και εθνικές σκοπιμότητες.

ΜΕ ΤΙΜΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ Γ. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ