Ολοκληρώθηκαν τα έργα στη λιμνοδεξαμενή του Σκολωνίτη

Ολοκληρώθηκε η εκτέλεση του έργου της ΔΕΥΑΡ  Αντικατάστασης Δικτύου Άρδευσης - Λιμνοδεξαμενής  Σκολωνίτη,  δίνοντας  λύση στο σοβαρό πρόβλημα  άρδευσης των τοπικών κοινοτήτων  Γενναδίου και Λαχανιάς της  Δ.Ε Νότιας Ρόδου προϋπολογισμού 620.000,00 ευρώ, με ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΡ.

 Με την  αντικατάσταση του δικτύου μπαίνει σε επαναλειτουργία και επαναχρησιμοποίηση η λιμνοδεξαμενή του Σκολωνίτη η οποία λόγω των βλαβών και προβλημάτων του αγωγού είχε καταστεί ανενεργή.

Όσοι  παραγωγοί των περιοχών αυτών επιθυμούν να κάνουν χρήση του αρδευτικού νερού για κάλυψη των αναγκών τους παρακαλούμε να υποβάλουν αιτήσεις στο τοπικό παράρτημα του Δήμου στο Γεννάδι (πρώην Δημαρχείο Νότιας Ρόδου) ή  στις  Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΡ (2ο χλμ Ρόδου – Λίνδου,) τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-45372 .