Παρουσίαση βιβλίου στον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου

Η Επιτροπή Επιστημονικών Εκδηλώσεων-Επιμόρφωσης και Επιστημονικής Συνδρομής Δικηγόρων και Επιστημονικής του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου διοργανώνει σήμερα Παρασκευή 30 Μαρτίου, στις 6.30 το απόγευμα, στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου παρουσίαση του βιβλίου του δικηγόρου κ. Ανδρέα-Νικολάου Κουκούλη «Οι Λόγοι Διαζυγίου-Ζητήματα Ουσιαστικού και Δικονομικού Δικαίου». 

Την παρουσίαση του βιβλίου θα προλογίσει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου κ. Βασίλειος Περίδης.
Η μονογραφία «Οι λόγοι διαζυγίου – Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου» έχει ως αντικείμενο τους λόγους διαζυγίου και πραγματεύεται ζητήματα τόσο ουσιαστικού όσο και δικονομικού δικαίου. Οι λόγοι διαζυγίου συνιστούν ένα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ζήτημα του Οικογενειακού Δικαίου, το οποίο απασχολεί έντονα όχι μόνο τη νομική επιστήμη, αλλά και την κοινωνία. Στην παρούσα μονογραφία γίνεται προσπάθεια ανεύρεσης λύσεων για την εξυπηρέτηση των πρακτικών αναγκών που αναφύονται από τους λόγους διαζυγίου, λαμβάνοντας υπόψη και τα ισχύοντα σε άλλες έννομες τάξεις.

Στην εισαγωγή του παρόντος έργου παρατίθενται η έννοια και οι αρχές του διαζυγίου, η έννοια και τα συστήματα των λόγων διαζυγίου, ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά του συγγραφέα στην ιστορική εξέλιξη του δικαίου του διαζυγίου και η παράθεση συγκριτικής επισκόπησης με τα σχετικώς ισχύοντα στα δίκαια άλλων κρατών.

Ακολουθούν δύο εκτενείς θεματικές ενότητες, όπου στην πρώτη ο συγγραφέας αναφέρεται στη θεμελίωση αφενός και  την αποδυνάμωση αφετέρου των λόγων διαζυγίου, ενώ στη δεύτερη αναλύονται δικονομικά ζητήματα τόσο αναφορικά με το συναινετικό διαζύγιο όσο και με το κατ’ αντιδικία.

Το έργο «Οι λόγοι διαζυγίου – Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου» συμπληρώνεται με παράρτημα υποδειγμάτων, ιδιαίτερα χρήσιμο για τους ενασχολούμενους στην πράξη με το οικογενειακό δίκαιο και με αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

Ο Ανδρέας Νικολάου Κουκούλης γεννήθηκε στη Ρόδο το 1988. Έγινε πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2010), με το βαθμό «Άριστα», πρώτευσε μάλιστα του έτους και ήταν αυτός που εκφώνησε τον όρκο. Είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Αστικό Δίκαιο του ΕΚΠΑ (2012), με το βαθμό, επίσης, «Άριστα» και Διδάκτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών (2016), με θέμα Οικογενειακού Δικαίου,  και πάλι με το βαθμό «Άριστα».

Παράλληλα, κατέχει και δίπλωμα Ψυχολογίας, “Higher National Diploma in Psychology», της Ανώτερης Σχολής Pearson του Ηνωμένου Βασιλείου. Διδάσκει Οικογενειακό Δίκαιο από το 2017 ως βοηθός διδασκαλίας στο Μεταπτυχιακό Τμήμα της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ. Διδάσκει επίσης Γενικό Ενοχικό Δίκαιο και Γενικές Αρχές του ακαδ. Έτος 2016-2017 ως Ειδικός Επιστήμονας στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης και «Ιατρικό Δίκαιο και Ιατρική Δεοντολογία» ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής του Τμήματος Ιατρικής ΕΚΠΑ (2014-2017). 

Είναι Εισηγητής στην  Εθνική Σχολή Δικαστών για την «Προστασία των Μειονοτήτων, των ΑΜΕΑ και των ανηλίκων».