Εναπόθεση λειψάνων των Μητροπολιτών της Καρπάθου

ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΩΣ ΥΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΟΝ κ. ΣΤΕΛΙΟΝ ΚΩΤΙΑΔΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΝ ΤΟΥ

Ενθουσιώδη υποδοχήν επεφύλαξαν προχθές είς τον κ. Στέλιον Κωτιάδην οι κάτοικοι των κοινοτήτων τάς οποίας επεσκέφθη. Ο κ. Κωτιάδης επεσκέφθη κατά σειράν, την Κρητηνίαν, Μανδρικό, Μονόλιθον, Σιάννα, Άγιον Ισίδωρον, Λάερμα και Απόλλωνα.

Ο κ. Κωτιάδης μετά του κ. Χαρίτου αναχωρούν αύριον είς Αθήνας. Είς Αθήνας επίσης αναχωρεί και ο κ. Ν. Παρθενιάδης.

Η Ε.Ρ.Ε.
ΑΘΗΝΑΙ, 31.

Περί τα τέλη της εβδομάδος θα τεθούν υπό της επιτροπής της Ε.Ρ.Ε. υπ’ όψιν του Αρχηγού κ. Καραμανλή προς έγκρισιν οι συνδυασμοί του κόμματος δι’ ολόκληρον την χώραν.

ΔΙ΄ ΕΠΤΑΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΝ ΚΑΤΑΠΛΕΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ  ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΝ «ΜΑΙΗΦΛΑΟΥΕΡ”

Επιβαίνουν αυτού 1.200 πεζοναύται

ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΗ Η ΑΝΟΔΟΣ

Ως ανεκοινώθη σήμερον την 11.30 προμεσημβρινήν αναμένεται να καταπλεύση είς Ρόδον, το αμερικανικόν αεροπλανοφόρον “Μαιηφλάουερ”, συνοδευόμενον υπό 3 μικρότερων μονάδων. Του σκάφους θα επιβαίνουν 1.200 πεζοναύται.

Κατά την αυτήν ανακοίνωσιν, το αεροπλανοφόρον θα παραμείνη είς Ρόδον μέχρι της 7ης τρέχοντος.
Αμερικανός αξιωματικός αφιχθείς χθες διά την προετοιμασίαν της υποδοχής, ανεκοίνωσεν ότι την 12ην μεσημβρινήν σήμερον θα επιτραπή ελευθέρως η άνοδος επί τους αεροπλανοφόρου, είς το κοινόν δέ θα προσφέρωνται αναψυκτικά.
Αξ ατμάκατοι θα εκκινούν εκ Μανδρακίου.

ΕΝΑΠΕΤΕΘΗΣΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΤΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
Κατά τηλεγράφημα εκ Καρπάθου, με πάσαν επισημότητα εγένοντο προχθές αί τελεταί μετακομιδής και εναποθέσεως των λειψάνων των αειμνήστων μητροπολιτών αυτής είς το κενοτάφιον της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Βατσών. Προχθές ελήφθη είς Κάρπαθον τηλεγράφημα του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως όστις συνελυπήθη.

Είς επίσημον τελετήν εξ άλλου, ο Μητροπολιτης της Ρόδου κ. Σπυρίδων, ο οποίος ευρίσκεται είς Κάρπαθον, επέδωκεν είς τον Μητρπολίτην Καρπάθου-Κάσου κ. Απόστολον το μετάλλιον της Φανέλλας του Στρατιώτου, διά τάς υπηρεσίας που προσέφερεν είς τους κατά καιρούς εράνους αυτής. Ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων μετά τον ψαλλέντα εσπερινόν εκήρυξε πρός τους τροφίμους του ιδρύματος.

Σήμερον και αύριον οι Μητροπολίται Ρόδου και Καρπάθου-Κάσου θά περιέλθουν διαφόρους κοινότητας και θα επισκεφθούν τούς είς αυτάς ιερούς ναούς.

Διάφορα αθλητικά νέα
Διά του τουρνουά καλαθοσφαίρισης της Εμπορικής Σχολής, προχθές συνηντήθησαν αί ομάδες Δωριέως-Διαγόρα είς το γήπεδον αθλοπαιδιών του Πεισιρόδου.
Νικήτρια ανεδείχθη η ομάς του Δωριέως με σκορ 41-22 (15-14).
Εξ άλλου είς αγώνα καλαθοσφαίρας η ομάς Ισραηλιτών του αντιτορπιλλικού «Γιάφος» ενίκησεν ομάδα του Πεισιρόδου με 58-32 (38-12).

Είς το γήπεδον Παστίδος η ομάς του Διαγόρα ενίκησε τον Ατρόμητον με 2-1.
Είς το γήπεδον Κρεμαστής η ΑΕΠ ενίκησε την ομάδα του Φοίβου με 3-2 (2-2).
Τα τέρματα της νικητρίας εσημείωσαν οι Βάλλας, Παυλίδης και Μερκουρίου της δέ ηττηθείσης Πελεκάνος Στεργιανάκης.
Ως εγνώσθη μελετάται υπό της ΕΠΣΔ η διεξαγωγή κατά το δεύτερον δεκαήμερον του Απριλίου τουρνουά μεταξύ των καλυτέρων 8 ομάδων της Ρόδου.
Αί εισπράξεις θα διατεθούν υπέρ της ενισχύσεως του έργου της Εφορίας Σταδίου.