Λεξιστορείν: Το μπαλέτο!

Το μπαλέτο είναι είδος χορού με καταγωγή από την Ιταλία του 15ου αιώνα.

Η λέξη  προέρχεται από την ιταλική γλώσσα (balletto), η οποία είναι υποκοριστικό της λέξης ballo= χορός (από την ίδια ρίζα κι ο μπάλος στα ελληνικά) που με τη σειρά της ανάγεται στη λατινική λέξη ballare, που σημαίνει χορεύω.

Ο λατινικός τύπος αποτελεί εξέλιξη του αρχαιοελληνικού ρήματος βαλλίζω με τη σημασία του χορεύω και χοροπηδώ.