Συνεδριάζει αύριο  το δημοτικό συμβούλιο

Συνεδριάζει αύριο, Μεγάλη Δευτέρα 2 Απριλίου, στη 1:00 το μεσημέρι, το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου, με κυρίαρχο θέμα τις προτάσεις έργων και δράσεων που θα καταθέσει ο Δήμος στο αναπτυξιακό συνέδριο για την αναπαραγωγική ανασυγκρότηση που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο πιθανότατα στις 16 και 17 Απριλίου, παρουσία βέβαια, όπως και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, του πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα και πλειάδας Υπουργών και άλλων κυβερνητικών στελεχών.

Στην ίδια συνεδρίαση, το δ.σ. αναμένεται να εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ, Δήμου και Περιφέρειας για τη λειτουργία της Εταιρίας το 2018, θέμα που είχε αναβληθεί στην τελευταία συνεδρίαση. Ακόμη, έρχεται για έγκριση η νέα κανονιστική διάταξη για τις θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης.

Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης είναι η παρακάτω: 
1.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
1.1. Αποδοχή ανανέωσης  παραχώρησης οχημάτων Π.Ε.Δ   Νοτίου Αιγαίου στο Δήμο Ρόδου για δράσεις πολιτικής προστασίας αρ.πρωτ.2/19694/2018

2.    ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ
(Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Α. Πάλλας)
2.1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ-ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ για το έτος 2018 και ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής  αρ.πρωτ.1/2018 (Θέμα από αναβολή)

3.    ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Παλαιολόγου)
3.1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 28/2018 απόφασης που αφορά: «Έγκριση της υπ΄αριθ. υπ’ αριθ. 2/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου με θέμα: Λήψη  απόφασης για χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων και αυτοκινήτων στην περιοχή Κράνα της Δ.Κ. Λίνδου.

3.2. Έγκριση της υπ΄αριθ. 29/2018 Κανονιστικής Απόφασης περί διαδικασίας παραχώρησης και χωροθέτησης θέσεων στάσης –στάθμευσης.

3.3. Έγκριση της υπ΄αριθ. 30/2018 απόφασης, που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Καθορισμός χώρων στάθμευσης, i. Γενικής χρήσεως για την εξυπηρέτηση φορ/σεων σε επιχειρήσεις, καταστήματα κλπ, ii. Στάσεις Τουριστικών Λεωφορείων, iii. ΑμΕΑ στο κέντρο της πόλης, iv. Μοτοποδηλάτων, v. Υπηρεσιακού οχήματος Τουριστικής Αστυνομίας στο κέντρο πόλεως Ρόδου. »

3.4. Έγκριση της υπ΄αριθ. 27/2018 απόφασης που αφορά «Έγκριση παραχώρησης – Ανανέωσης θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑΜΕΑ χρονικής διάρκειας 2 ετών».

4. Προτάσεις έργων και δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα για το νησί της Ρόδου, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Συνεδρίου για την Αναπαραγωγική Ανασυγκρότηση του Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Ρόδου.