Τι προβλέπεται για τη λειτουργία της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ

Θετική αναμένεται να είναι η ψηφοφορία στο περιφερειακό συμβούλιο νοτίου Αιγαίου που συνεδριάζει τη Μεγάλη Δευτέρα, για την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης με την ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ που θα αφορά τη νέα τουριστική περίοδο.

Η διάρκειά της θα είναι και φέτος πεντάμηνη, το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα ανέρχεται σε 62 άτομα και το ύψος της θα είναι 499.750 ευρώ. Μηχανολογικός εξοπλισμός θα διατεθεί από την περιφέρεια και το δήμο Ρόδου ο οποίος θα παραχωρήσει και τα διάφορα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν, ενώ η δαπάνη θα καλυφθεί από την περιφέρεια.

Και φέτος θα απασχοληθούν οδηγοί οχημάτων, εργάτες γενικών καθηκόντων, διοικητικό προσωπικό καθώς και επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, όπως δασοπόνοι και τεχνικοί οχημάτων.  Τα περισσότερα από τα οχήματα και ιδιαιτέρως αυτά με τη μεγάλη χωρητικότητα νερού θα χρησιμοποιηθούν και φέτος σε διάφορες εργασίες, όπως ποτίσματα δενδρυλλίων, πληρώσεις δεξαμενών, καθαρισμούς δρόμων κλπ.

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η περιβαλλοντική προστασία των Νήσων της Ρόδου και της Κω και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.  Το χρονοδιάγραμμα των δράσεων θα έχει διάρκεια εκατόν πενήντα (150) ημέρες. Το προσωπικό θα χωριστεί σε 4 ομάδες με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα ανά ομάδα.

Νήσος Ρόδος:

 

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ

ΟΜΑΔΑ

(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ)

1

ΡΟΔΟΣ-ΚΟΛΥΜΠΙΑ

60

Α

2

ΤΣΑΙΡΙ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

20

Α

3

ΡΟΔΟΣ-ΙΑΛΥΣΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

40

Α

4

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

20

Α

5

ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΛΕΡΗΜΟΥ

10

Α

ΣΥΝΟΛΟ

150

 

 

 

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ

ΟΜΑΔΑ

(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ)

1

ΑΠΟΛΛΩΝΑ-ΛΑΕΡΜΑ

20

Β

2

ΚΟΛΥΜΠΙΑ-ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ

30

Β

3

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΚΑΜΕΙΡΟ ΣΚΑΛΑ

20

Β

4

ΔΙΑΚΛΑΔ. ΨΙΝΘΟΥ-ΚΑΛΥΘΙΕΣ

20

Β

5

ΨΙΝΘΟΣ-ΑΦΑΝΤΟΥ

20

Β

6

ΨΙΝΘΟΣ-ΑΡΧΙΠΟΛΗ

20

Β

7

ΛΑΡΘΟΣ-ΛΑΕΡΜΑ

20

Β

ΣΥΝΟΛΟ

150

 

 

 

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ

ΟΜΑΔΑ

(ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ)

1

ΜΕΣΣΑΝΑΓΡΟΣ ΠΡΟΣ ΣΚΙΑΔΙ

10

Γ

2

ΚΑΤΤΑΒΙΑ-ΑΠΟΛΑΚΚΙΑ

20

Γ

3

ΠΡΟΦΥΛΙΑ-ΛΑΕΡΜΑ

15

Γ

4

ΜΕΣΣΑΝΑΓΡΟΣ-ΚΑΤΤΑΒΙΑ

15

Γ

5

ΑΡΝΙΘΑ-ΜΕΣΣΑΝΑΓΡΟΣ

15

Γ

6

ΚΑΤΤΑΒΙΑ-ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ

15

Γ

7

ΔΙΑΚΛΑΔ. ΓΕΝΝΑΔΙ-ΑΠΟΛΑΚΚΙΑ

15

Γ

8

ΑΠΟΛΑΚΚΙΑ-ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ

10

Γ

9

ΒΑΤΙ-ΠΡΟΦΥΛΙΑ-ΙΣΤΡΙΟΣ

15

Γ

10

ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ-ΛΑΕΡΜΑ

10

Γ

11

ΜΕΣΣΑΝΑΓΡΟΣ-ΛΑΧΑΝΙΑ

10

Γ

ΣΥΝΟΛΟ

150

 

 

 

 

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ

ΟΜΑΔΑ

1

 Επισκευές οδοστρώματος στο εθνικό, κεντρικό και επαρχιακό δίκτυο

150

Ε

 

 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Ρόδου και της Κω με συντονισμένες  παρεμβάσεις  σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

 

Πέρα από τα προαναφερόμενα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και πρόσθετες δράσεις όπως:

Καθαρισμό πρανών των ασφάλτινων και μη οδοστρωμάτων.
Καθαρισμός Φρεατίων.
Καθαρισμός Νησίδων κεντρικού, εθνικού και επαρχιακού οδικού δίκτυο
Καθαρισμός  ρείθρων και ερεισμάτων.
Κλαδεύσεις Δέντρων στο κεντρικό, εθνικό και επαρχιακό δίκτυο.
Επισκευές οδοστρώματος στο εθνικό, κεντρικό και επαρχιακό δίκτυο. 
Αποκατάσταση φυτεύσεων επί των νησίδων του κεντρικού, εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. 
Πληρώσεις Δεξαμενών

 

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο πρόγραμμα είναι κατά ειδικότητα το ακόλουθο:

Οδηγοί οχημάτων-Ομαδάρχες                         4
Οδηγοί οχημάτων
                                          17
Χειριστές μηχανημάτων έργου
                        3
Εργάτες γενικών καθηκόντων
                        30
Διοικητικό προσωπικό    
                                    4
Επιστημονικό προσωπικό

     -Δασοπόνος                                               1

   - Πολιτικός Μηχανικός                                   1

7 . Λογιστής( εξωτερικός συνεργάτης)           1

8. Μηχανικός αυτοκινήτων                               1