Σφράγισμα καταστημάτων από φορολογικό έλεγχο

Γράφει ο Γεώργιος Δ.  Νιμορακιωτάκης
Λογιστής-Φοροτεχνικός
gnimos@gmail.com

 

Το προηγούμενο διάστημα, σφραγίστηκαν 3 καταστήματα στη Ρόδο μετά από φορολογικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν,  λόγω φορολογικών παραβάσεων. 

Φρόνιμο είναι λοιπόν να αναφέρουμε σε ποιες πιθανές περιπτώσεις μπορεί να συμβεί αυτό. Μια  περίπτωση προκύπτει όταν από επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστωθεί η μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα αποδείξεων πώλησης, ανεξαρτήτως της αξίας τους. Επίσης ενδεχόμενη αναστολή λειτουργίας προκύπτει όταν η αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε απόδειξη πώλησης είναι πάνω από 500 ευρώ.

Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης για 48 ώρες. Όταν διαπιστωθεί σε επόμενο έλεγχο της ίδιας επιχείρησης, παράβαση μη ή ανακριβούς έκδοσης τριών παραστατικών εσόδων τότε αναστέλλεται η λειτουργία της για 96 ώρες.

Η δεύτερη παράβαση αφορά οποιοδήποτε κατάστημα και υποκατάστημα της ίδιας επιχείρησης που θα εντοπισθεί εντός της ίδιας ή της επόμενης φορολογική χρήσης από την πρώτη παράβαση. Για παράδειγμα αν ένα κατάστημα δεν κόψει 11 αποδείξεις εσόδων οποιασδήποτε αξίας τον Απρίλιο του 2018 και εντοπισθεί η παράβαση από τον επιτόπιο έλεγχο, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του για 48 ώρες. Αν στο ίδιο κατάστημα ή σε υποκατάστημα του εντοπισθεί η μη έκδοση 3 αποδείξεων οποιασδήποτε αξίας τον Απρίλιο του 2019 τότε η αναστολή λειτουργίας του θα εφαρμοσθεί για 96 ώρες. 

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση της παραπάνω παράβασης, εντός δύο φορολογικών χρήσεων (από την δεύτερη παράβαση), η αναστολή της λειτουργίας του καταστήματος διαρκεί 10 ημέρες. Οι διατάξεις που προαναφέραμε, εφαρμόζονται με πράξη των οργάνων της Α.Α.Δ.Ε. αφού έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου από τον Διοικητή της. Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτικά όργανα μη υπαγόμενα στην Α.Α.Δ.Ε., τότε τα σχετικά έγγραφα διαπίστωσης διαβιβάζονται στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ο οποίος κινεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αναστολή ή της επιβολής προστίμων όπως αναφέρουμε παρακάτω. Ο Διοικητής μπορεί να αποφασίσει την αναστολή της επιχείρησης για μεγαλύτερο διάστημα σε περίπτωση που παρεμποδίζεται ο έλεγχος με βίαιο τρόπο. 

Οι κατηγορίες που εξαιρούνται της αναστολής αλλά επιβαρύνονται με τσουχτερά πρόστιμα είναι οι εξής : 1) Υπηρεσίες ιατρών και οδοντιάτρων κάθε ειδικότητας. 2) Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικών επαγγελμάτων. 3) Κλινικές – θεραπευτήρια. 4) Οίκοι ευγηρίας. 5) Καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής ή άλλης φροντίδας. 6) Εκπαιδευτήρια, φροντιστήρια, παιδικοί σταθμοί και δραστηριότητες που έχουν διδακτικό χαρακτήρα. 7) Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένες κατοικίες. 8)Τουριστικές κατασκηνώσεις. 9) Δικηγόροι. 10) Λογιστικές – φοροτεχνικές υπηρεσίες. 11) Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και διαφόρων μέσων μεταφοράς (σκάφοι, μοτοποδήλατα κ.τ.λ.). 

Αντί λοιπόν της αναστολής της λειτουργίας των παραπάνω επαγγελματιών επιβάλλεται ειδική χρηματική κύρωση ως εξής : Σε διαπίστωση της πρώτης παράβασης (όπως αναφέραμε στην αρχή του άρθρου) πρόστιμο 1.000 έως 2.500 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που εντάσσονται. Σε επόμενη παράβαση (εντός του ίδιου επόμενου φορολογικού έτους από την πρώτη παράβαση) 2.501 έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που εντάσσονται. Σε επόμενη παράβαση καθώς και στη περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια του ελέγχου με χρήση βίας επιβάλλεται χρηματική κύρωση 5.000 ευρώ.