Συνεδριάζει η Οικονομική επιτροπή του δήμου

Σήμερα το μεσημέρι πρόκειται να συνεδριάσει η Οικονομική επιτροπή του δήμου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, είναι τα εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση για τις ανατροπές και διαθέσεις πιστώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση διενέργειας  συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» και διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00€.
3. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης για  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ»
4. Έγκριση πρακτικού Δημόσιου, Πρόχειρου, Συνοπτικού, Μειοδοτικού Διαγωνισμού για «ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», έτους 2018.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
5. Έγκριση για τη μη άσκησης ανακοπής κατά του Κων/νου Κωσταρίδη του Παντελή και της με αριθμό 376/2017 διαταγής πληρωμής της Δόκιμης Ειρηνοδίκης Ρόδου Φωτεινής – Βαρβάρας Σκούφου και της παρά πόδας αντιγράφου του πρώτου απογράφου εκτελεστού αυτής από 19-12-2017 επιταγής προς εκτέλεση.
6. Έγκριση για την ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της επίδοσης δικαστικών αποφάσεων και διάθεση πίστωσης ποσού 350,00 € για την αμοιβή του δικαστικού αυτού επιμελητή.
7. Παραίτηση από άσκηση ανακοπής κατά της με αριθμό 88/2018 διαταγής πληρωμής της Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου Μαρίας Ευθυμίου, που αφορά την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
8. Έγκριση ή μη συμβιβασμού με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» με το διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ ΑΕ».
9. Έγκριση ή μη συμβιβασμού με το Βασίλειο Ταυρίδη του Κων/νου και την Ευαγγελία Καρμίρη του Οδυσσέα συζ. Βασιλείου Ταυρίδη για ζημία τους από πέσιμο δένδρου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
10. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 560.000,00 € με Φ.Π.Α.
11. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.
12. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟ-ΔΟΥ». 
13. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ». 
14. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ. ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ». 
15. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙ» προϋπολογισμού 560.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
16. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» προϋπολογισμού 50.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΗΣ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ
17. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΠΑΥΛΗ». 
Εισήγηση τμήματος Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων με αρ.πρωτ.: 16/19633/28-3-2018)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
18. Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, της υπολόγου υπαλλήλου Τριγένη Μαρίας του Παναγιώτη, η οποία ορίστηκε υπόλογος με την απόφαση της Ο.Ε. αρ. 84/2018 για την αμοιβή εκτελωνισμού επιβατικού οχήματος μάρκας WW PASSAT του Δήμου Ρόδου.