Χρήσιμες πληροφορίες για τα έργα δημοσίου φωτισμού με LED

Με δεδομένο το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν τα έργα φωτισμού με χρήση τεχνολογίας LED, θεωρείται σημαντικό να εξεταστούν ορισμένες πτυχές των δυνατοτήτων που παρέχονται, οι οποίες μπορούν δυνητικά να συμβάλουν, προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος, στην επίλυση ζητημάτων και τη διευκόλυνση υλοποίησης τέτοιων έργων.

Ας ξεκινήσουμε από το φαινομενικά απλούστερο. Υπάρχει ανάγκη για αντικατάσταση ολόκληρου του φωτιστικού με νέο φωτιστικό τύπου LED,  πρακτική που χρησιμοποιείται ως σήμερα, ή μπορεί να αντικατασταθεί μόνο ο λαμπτήρας στο υπάρχον φωτιστικό; Τι ισχύει ως προς αυτό;                      

• Διαπίστωση
Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, δεν πραγματοποιείται «ανατροφοδότηση» (retrofit), με LED λαμπτήρες, των φωτιστικών μεγάλης ισχύος, που υπάρχουν σε χώρους οι οποίοι πρέπει να φωτίζονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τα ανάλογα διεθνή πρότυπα. Όλες οι εφαρμογές των LED στο φωτισμό αυτών των χώρων, γίνονται με υποχρεωτική αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών, με νέα, μαζικής παραγωγής και υψηλού κόστους κύκλου ζωής, τα οποία δεν κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες της εγκατάστασης στην οποία θα τοποθετηθούν και δεν διαθέτουν την αναγκαία  ευελιξία προσαρμογής σε αυτές. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι να προκύπτει σπάνια από αυτά η λύση με την καλύτερη σχέση τιμής-αξίας ανά ε­γκατάσταση και επιπροσθέτως, να επιβαρύνονται τα σχετικά έργα με το κόστος περιβαλλοντικής διαχείρισης των φωτιστικών που αποσύρθηκαν.

Η ανυπαρξία λύσεων retrofit, με τη χρήση προϊόντων LED ειδικού σκοπού, περιορίζει τη δυνατότητα των  “ best value for money” λύσεων από τη χρήση των LED στο φωτισμό και συνεπώς την απόκτηση μέγιστου οφέλους από αυτήν.

• Γιατί συμβαίνει αυτό;
Η παραγωγή των αναγκαίων, για αυτό το επίπεδο  retrofit  προϊόντων LED, μεγάλης ισχύος, απαιτεί υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και ανώτερης ποιότητας πρώτες ύλες. Το retrofit αυτού του είδους αφορά στην  παραγωγή μιας ειδικής κατηγορίας προϊόντων, που δεν εντάσσεται στη δραστηριότητα των μεγάλων και παγκόσμιων εταιριών κατασκευής  προϊόντων, που αφορούν τον φωτισμό. Αυτό οφείλεται σε  μια σειρά από λόγους, με βασικότερο εξ’αυτών την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της τεχνολογικής εξέλιξης και άμεση εφαρμογή της, ώστε να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες πολλών διαφορετικών εγκατεστημένων φωτιστικών και αντίστοιχων διεθνών προδιαγραφών.

Οι «μεγάλοι παίκτες» δεν θα μπορέσουν να γίνουν ανταγωνιστικοί στο retrofit, πριν η εξέλιξη της τεχνολογίας φθάσει σε σημείο ανάπτυξης τέτοιο, που να μη χρειάζεται συνεχής ανανέωση των προϊόντων και των γραμμών παραγωγής, που τώρα δεν προλαβαίνουν να αποσβεστούν. Ένα επιπλέον εμπόδιο στην είσοδό τους σε αυτή την αγορά είναι ότι λόγω της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας δεν έχουν ακόμα σταθεροποιηθεί οι διεθνείς προδιαγραφές και τα αντίστοιχα πρότυπα, με τα οποία η συμμόρφωση αυτών των προϊόντων είναι υποχρεωτική και υψηλού κόστους. Χωρίς την σήμανση με CE της συμμόρφωσης  των LED προϊόντων retrofit, που θα παραχθούν για χρήση στο φωτισμό δημόσιων χώρων, δεν είναι δυνατή η διάθεσή τους προς πώληση.                                                                                                                                                                           
Το δεδομένο αυτό από μόνο του καθιστά υψηλό το ρίσκο μαζικής παραγωγής τους και συνεπώς σπάνια επιλέγεται από τους μεγάλους κατασκευαστές.  
                             
• Υπάρχει λύση;
Αυτό το ερώτημα απασχόλησε, εμένα ως Επιχειρηματία από το 2008 και στη συνέχεια τόσο την κόρη μου, Ειρήνη - Αγνή Θεοδώρου,  Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης, όσο και τους άξιους Ηλεκτρονικούς και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, με τους οποίους συνεργαζόμαστε από τα μέσα του 2013 και έπειτα. Έκτοτε η ομάδα μας ασχολήθηκε συστηματικά  με την συνολική επίλυση των ζητημάτων που δεν επέτρεπαν τις λύσεις με LED retrofit προϊόντα, για τα υφιστάμενα φωτιστικά ειδικών εφαρμογών που είναι λειτουργικά και ενεργά.

Στα πλαίσια της σχετικής ολιστικής και συστηματικής ενασχόλησης μας μελετήσαμε σε βάθος:
α) τις προδιαγραφές, τα πρότυπα και τους νόμους που ισχύουν παγκοσμίως για το φωτισμό χώρων  και εγκαταστάσεων και κατανοήσαμε τις διαδικασίες πιστοποίησης της συμμόρφωσης της κάθε εφαρμογής  με αυτές

β) την τεχνολογία του φωτισμού με LED,  τις παγκόσμιες πρακτικές εφαρμογής της, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που την συνοδεύουν

γ) Την υπάρχουσα κατάσταση στη χώρας μας, τις δυσκολίες και τις προοπτικές.
 Μέσα από αυτή μας την  ενασχόληση αποκτήσαμε την αναγκαία  καινοτόμο τεχνογνωσία για την επινόηση και τη δημιουργία των βέλτιστων λύσεων.

• Ποια είναι η πρότασή μας και τι κάνουμε στη πράξη;
Επινοήσαμε και δημιουργήσαμε σε υλοποίηση του ως άνω ειδικού σκοπού, καινοτόμους, αρθρωτούς, επισκευάσιμους και επεκτάσιμους LED λαμπτήρες και αντίστοιχα LED ημι-φωτιστικά (modules) με απεριόριστες δυνατότητες προσαρμογής στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου τις οποίες μπορούν να ενσωματώνουν άμεσα.

Σχεδιάσαμε, εγκαταστήσαμε και λειτουργούμε με επιτυχία από τα μέσα του 2013, χαμηλού κόστους, δυναμικές, ευέλικτες και ευπροσάρμοστες στις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις γραμμές παραγωγής τους.

Κατασκευάσαμε με χρήση αυτών των γραμμών παραγωγής, πιστοποιήσαμε, με πλήρη συμμόρφωση (CE),  σύμφωνα με τις ως άνω διεθνείς προδιαγραφές και τα αντίστοιχα πρότυπα και διαθέτουμε στην αγορά ως καινοτόμα  προϊόντα ειδικού σκοπού, τους δικούς μας LED λαμπτήρες και τα δικά μας LED ημι-φωτιστικά (modules).

Τα προϊόντα αυτά είναι τα μόνα από όσα διατίθενται στην αγορά που επιτρέπουν τις, με πλήρη συμμόρφωση με τις διεθνείς προδιαγραφές, “ best value for money” λύσεις για το  retrofit των υφιστάμενων φωτιστικών ή τις αντίστοιχες αντικατάστασης τους, όπου αυτό κρίνεται πιο συμφέρον ή είναι αναγκαίο.

• Σε τι διαφέρουν τα προϊόντα μας από τον ανταγωνισμό, ποια είναι η
καινοτομία, η μοναδικότητα και η αξία τους;
 Είναι τα μόνα του είδους τους μεγάλης ισχύος  που:

a) Σχεδιάζονται ως LED  προϊόντα ειδικού σκοπού, με μεθόδους και τεχνογνωσία “Customized” και κατασκευάζονται με διαδικασίες και τεχνικές “Taylor Maden”,  δεδομένα που επιφέρουν τα κορυφαία ανά περίπτωση εφαρμογής αποτελέσματα και οφέλη από τη χρήση τους (μέγιστος χρόνος απόσβεσης τους μόνο από την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της χρήσης τους 30 μήνες, δηλ. το 1/2 του χρόνου εγγύησης τους, και μόλις 15 μήνες, δηλ. το 1/4 του χρόνου εγγύησης τους, εάν υπολογιστεί το συνολικό όφελος από αυτήν).

b) Μέσω της κατάλληλης χρήσης τους ως προϊόντων retrofit ειδικού σκοπού εξασφαλίζουν την πιο συμφέρουσα λύση εφαρμογής των LED στον φωτισμό με τιμές μειωμένες κατά τουλάχιστον 40% σε σχέση με όλες τις άλλες υφιστάμενες λύσεις αντίστοιχης ποιότητας.

c)  Μπορούν να αντικαταστήσουν με LED τους συμβατικούς λαμπτήρες μεγάλης ισχύος,  πλέον των 3.000.000 υπαίθριων φωτιστικών, με υποχρέωση συμμόρφωσης  στα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές  φωτισμού, που ισχύουν στη χώρα (δρόμοι, λιμάνια, νοσοκομεία, αεροδρόμια, πάρκα, πλατείες, γραφεία κ.λ.π.) μειώνοντας την κατανάλωση από αυτά σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60%.

d) Μπορούν, με τη μικρότερη δυνατή δαπάνη και με πλήρη συμμόρφωση στις διεθνείς προδιαγραφές, να αναβαθμίσουν ή να αντικαταστήσουν με LED κάθε ένα από τα 10 εκατομμύρια  φωτιστικά ειδικής χρήσης, που υπάρχουν στη χώρα, να παρατείνουν τον κύκλο ζωής τους και να αποτρέψουν τις πρόσθετες δαπάνες, που συνεπάγονται οι έως τώρα υπάρχουσες λύσεις υποχρεωτικής  αντικατάστασής τους με νέα.

e) Συνεχίζουν την άψογη λειτουργία τους από το 2013, που εγκαταστάθηκαν τα πρώτα από αυτά σε μια σειρά ιδιωτικών  επιχειρήσεων και στους Δήμους Περιστερίου, Ρόδου και Κω, έως και σήμερα, όπως προκύπτει και από τις σχετικές βεβαιώσεις, που μας χορήγησαν οι τεχνικές υπηρεσίες αυτών των Δήμων.       
              
Τα αποκλειστικά βιομηχανικά δικαιώματα αυτών των προϊόντων και η  αμιγώς Ελληνική τεχνογνωσία παραγωγής τους σε μεγάλες κλίμακες με το χαμηλότερο κόστος  επένδυσης, μας ανήκουν.
Προσωρινά και μετά από ειδική άδεια που της δώσαμε, τα παράγει στη Ρόδο, υπό την εποπτεία μας και πάντα σύμφωνα με τις διεθνείς και Eυρωπαϊκές προδιαγραφές, η εφαρμογή  των οποίων πιστοποιείται από το εργαστήριο φωτοτεχίας του Ε.Μ.Π. και την EMC HELLAS (θυγατρική της Ε.Α.Β.), η «Aegean Eco Lights» (www.aegeanecolights.com), της οποίας είμαι νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην παραπάνω ιστοσελίδα και στο Link :https://1drv.ms/f/s!Aucs65-E7R2Gal91_Zj6TgRInv0                   
Δεν κυκλοφορούν αντίστοιχα προϊόντα στην αγορά και ενδεικτικά οφέλη, που μπορούν να εισφέρουν στους εμπλεκόμενους με αυτά είναι:                                                                                                                                                                            
α) Σε αυτούς που τα αγόρασαν: Την κορυφαία λύση αξίας-τιμής η οποία περιλαμβάνει την σιγουριά, λόγω εγχώριας παραγωγής και αντίστοιχου “after sales service”, του εύκολου για αυτούς επιτόπιου σχετικού ελέγχου ως προς την εφαρμογή των συμφωνηθέντων και την συνεπαγόμενη ασφάλεια ως προς την ανάληψη των μακροχρόνιων εγγυήσεων που αναλαμβάνουν απέναντι στους πελάτες τους.

β) Σε αυτούς που τα χρησιμοποιούν: Την υψηλότερου επιπέδου προάσπιση των ουσιαστικών
συμφερόντων τους , λόγω της πιστής συμμόρφωσης, τόσο της παραγωγής όσο και της λειτουργίας τους, με τις διεθνής προδιαγραφές και τα ανάλογα πρότυπα που δημιουργήθηκαν με σκοπό την προστασία, την ασφάλεια και την υγεία αυτών που εξυπηρετεί η χρήση τους

 γ) Στην εθνική οικονομία: Τα οφέλη εδώ είναι πολλαπλά και δεν περιορίζονται στη  μείωση  των χαμηλών προδιαγραφών και υψηλού κόστους κύκλου ζωής εισαγόμενων υποκατάστατων από τρίτες χώρες αλλά εκτείνονται στο σύνολο της οικονομίας, συμβάλλοντας στην αναγκαία ανασυγκρότηση και ανάπτυξή της.

Αξίζει να αναφερθεί ότι εάν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου και οι υπόλοιποι Δήμοι της χώρας μας εφαρμόσουν το Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και περιλάβουν, όπως έχουν εκ του νόμου υποχρέωση και την παρούσα λύση, που είναι απόλυτα συμμορφούμενη με τις διεθνείς προδιαγραφές, τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα και τα κορυφαία δεδομένα της επιστήμης και της τεχνολογίας, στις μελέτες και στους διαγωνισμούς για τα επικείμενα σχετικά έργα ευθύνης τους, τότε τα οφέλη που προαναφέρθηκαν θα συμβάλουν τα μέγιστα στην επίτευξη της αναγκαίας για τη χώρα  ανάπτυξης και της ανάλογης για όλους μας ευημερίας.

Εάν για παράδειγμα στα άνω των 5.000 τεμαχίων φωτιστικά που η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτίθεται να αλλάξει με μια μέση τιμή 400 ευρώ/τμχ επέλεγε να κάνει χρήση, έστω και στα μισά από αυτά, των δικών μας προϊόντων, με μια μέση τιμή 200 ευρώ/τμχ, τότε το οικονομικό όφελος της θα ήταν 500.000 ευρώ μόνο από το κόστος κτήσης.

Το όφελος αυτό θα προσαυξανόταν από την κορυφαία εξοικονόμηση ενέργειας που τα προϊόντα μας παρέχουν πιστοποιημένα, το εγγυημένο και άμεσο και τοπικό “after sales service”,  τη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους διαχείρισης των φωτιστικών που δεν αποσύρθηκαν και τα αναπτυξιακά οφέλη που παρέχει στην τοπική οικονομία η εγχώρια τεχνογνωσία και παραγωγή σε συνδυασμό με την αύξηση της τοπικής απασχόλησης.                        
Αντίστοιχο παράδειγμα για τα συναφή έργα των Δήμων θα αναφέρουμε σε επόμενο δημοσίευμα μας.                                                                        

Με εκτίμηση
Ειρήνη – Αγνή & Νίκος Θεοδώρου