Λεξιστορείν: O μαντράχαλος!

Η λέξη αναφέρεται (συνήθως με ειρωνικό τρόπο)  σε άντρα νεαρής κυρίως  ηλικίας, μεγαλόσωμο και ψηλό. Φαίνεται πως πρόκειται για σύνθετη λέξη από τις λέξεις  μάντρα+ χαλός. To β’  συνθετικό «χαλός» προέρχεται από τη λέξη «χαλί», το ψηλό διχαλωτό ξύλο στις μάντρες, στο οποίο κρεμούσαν τα δοχεία τους οι βοσκοί. Η έννοια του «ψηλού» ξύλου φαίνεται πως καθιερώθηκε και ως χαρακτηρισμός για άνθρωπο, μιας και μαντράχαλος αρχικά ονομάστηκε αυτός που μπορούσε να φθάσει στην κορυφή αυτού του ξύλου.