Ρόδος: 28 τροχαία ατυχήματα  μέσα σε 12 ώρες

Μεγάλος είναι ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων που καταγράφτηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στο νησί της Ρόδου, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η "οδική βοήθεια" των αδελφών ΣΙΕΧ, μόνο μέσα σε 12 ώρες, σημειώθηκαν 28 τροχαία ατυχήματα στους δρόμους της Ρόδου.


Στο σύνολό τους, τα τροχαία ατυχήματα τις μέρες των εορτών φθάνουν τα 48 μόνο για το νησί της Ρόδου.
Ευτύχημα θεωρείται το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από τα τροχαία αυτά και όλα ήταν υλικών ζημιών.
Σε ότι αφορά το νησί της Ρόδου, η συχνότητα των τροχαίων ατυχημάτων είναι εξαιρετικά μεγάλη, γεγονός που οφείλεται σε πολλούς παράγοντες με κυρίαρχο την οδηγική μας παιδεία, τον σεβασμό του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την έλλειψη συντονισμένων και μόνιμων ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές, την ποιότητα των δρόμων και την σήμανσή τους κ.α.

φώτο ΣΙΕΧ