Απαγόρευση κυνηγιού για δέκα χρόνια σε δύο περιοχές της Ρόδου

Απαγορεύεται το κυνήγι για δέκα χρόνια, στην περιοχή Μαριτσών και στην περιοχή Ερημόκαστρου.

Στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αναφέρονται τα εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε την απαγόρευση   του κυνηγίου  όλων των θηραμάτων για δέκα (10) χρόνια, ήτοι από την  κυνηγετική περίοδο 2018-2019 έως και την κυνηγετική περίοδο 2027-2028  στις παρακάτω εκτάσεις:

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙΤΣΩΝ: εμβαδού  589,679 στρ. που ορίζεται ως εξής:
Από  την  παλαιά    επαρχιακή  οδό  Μαριτσών-Παστίδας,  στρίβουμε  αριστερά  στον χωματόδρομο  που  οδηγεί  στο  παλιό  γήπεδο  ποδοσφαίρου.  Διέρχεται  από  τη  θέση «Βασιλικοί»,  ακολουθεί  τον  χωματόδρομο  μέχρι  τη  θέση  «Φυλάδια»,  όπου  συναντά  την επαρχιακή ασφαλτοστρωμένη οδό.

Στρίβει δεξιά και φτάνει ως το κτήμα Χατζημανώλη, όπου και στρίβει  αριστερά  στον  χωματόδρομο.  Τον  ακολουθεί  και  στρίβει  δεξιά  προς  τη  μάντρα «Ζερβού». Ακολουθεί το όριο του δάσους δεξιά και 200 μέτρα εντός αυτού, μέχρι που συναντά το μονοπάτι προς Σωτήρα, στη θέση «Κρύα Βρύση».

Στρίβει δεξιά προς Μαριτσά, ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο αυτόν έως την παλαιά επαρχιακή οδό Μαριτσών – Παστίδας, όπου και η αφετηρία.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΗΜΟΚΑΣΤΡΟΥ: εμβαδού 3.455 στρ.  που ορίζεται ως εξής:
Από παραλία Τραγανού ακολουθούμε την επαρχιακή οδό προς την εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου. Την ακολουθούμε έως την περιοχή Φαληράκι. Στρίβουμε δεξιά στη διασταύρωση (με φωτεινούς σηματοδότες) προς Προφήτη Αμώ και προχωράμε ευθεία  (δεν στρίβουμε προς την εκκλησία του Προφήτη Αμώ, πάμε ευθεία), φτάνοντας  στην παραλία Μαντώματα. Από εκεί παραλιακά φτάνουμε στην αφετηρία.

Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 287 παρ.18 του Ν.Δ.86/69 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 996/71.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Με εντολή Συντονιστή Αποκ. Δ/σης Αιγαίου
Η Δ/ντρια Δασών Δωδ/σου 
Μπαλατσούκα Αικατερίνη
Δασολόγος ΜSc»