Συμφωνεί το υπουργείο Πολιτισμού για την παραχώρηση των παραλιών της Ρόδου

Εγκρίθηκε με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού κ. Λυδίας Κονιόρδου, το αίτημα του δήμου Ρόδου για την παραχώρηση παραλιών.

Στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Σας γνωρίζουμε τα εξής:
Εγκρίνεται, από πλευράς Αρχαιολογικού Νόμου, η παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας έως 31-12-2018, στις παρακάτω παραλίες του Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

1) Δ.Ε. Ρόδου: Ενυδρείο-Έλλη (ΕΤΑΔ), Μπελβεντέρε – Ενυδρείο (ΕΤΑΔ), Ζέφυρος. Αγία Μαρίνα, Sunwing resort.
2) Δ.Ε. Καλλιθέας: Λαδικό.
3) Δ.Ε. Αφάντου: Γκολφ (ΕΤΑΔ), Καθολική (ΕΤΑΔ), Μαλώνα (ΕΤΑΔ), Ρένης, Χελιδόνια.
4) Δ.Ε. Αρχαγγέλου: Τσαμπίκα, Στεγνά.
5) Δ.Ε. Λίδνου: Μεγάλος Γιαλός, Μικρή Παραλία, Λάρδος-Σταφύλια, Λάρδος-Γλύστρα.
6) Δ.Ε, Νότιας Ρόδου: Πλημμύρι
Σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

1. Οι εγκαταστάσεις δεν θα παραβιάσουν τα γεωγραφικά όρια των αιτούμενων χώρων όπως αυτά σημειώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα και χωροθετούνται από τις υποβληθείσες συντεταγμένες.

2. Δεν θα κατασκευαστούν κτιστές αποθήκες, χώροι υγιεινής, αποδυτήρια, περίβολοι και κάθε άλλου είδους μόνιμες κατασκευές.

3. Θα επιτραπεί αποκλειστικά και μόνον η τοποθέτηση ομπρελών, καθισμάτων, ξύλινων αποδυτηρίων και ντους.

4. Οι καντίνες που θα τοποθετηθούν, σύμφωνα και με το άρθρο 11 της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0005159/586Β΄ΕΞ2015/07-04-2015 Κ.Υ.Α., θα είναι τροχήλατες και με κατάλληλη άδεια λειτουργίας.
5. Η τοποθέτηση των όποιων εγκαταστάσεων θα γίνει υπό την εποπτεία αρχαιοφύλακα της ΕΦΑ Δωδεκανήσου.

6. Δεν θα γίνει επίστρωση των παραλιών με μη αναστρέψιμο υλικό, ενώ στα ντους το αμμώδες ή βοτσαλωτό έδαφος θα καλυφθεί με ξύλινες εσχάρες.

7. Δεν θα πραγματοποιηθούν εκσκαφικές εργασίες. Σε περίπτωση που απαιτηθούν, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα προς έγκριση, η δε χάραξη σταθερού δικτύου ύδρευσης ή ηλεκτροδότησης εάν απαιτηθεί, θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία της ΕΦΑ Δωδεκανήσου.

8. Ο Δήμος Ρόδου θα φροντίσει για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων, οι οποίοι θα καθαρίζονται συστηματικά.

9. Θα λαμβάνεται μέριμνα από τον Δήμο Ρόδου για την καθαριότητα της παραλίας από σκουπίδια και κάθε είδους απορρίμματα

10. Η άδεια είναι ετήσια και τόσο οι ενδιαφερόμενοι όσο και ο Δήμος είναι συνυπεύθυνοι για την επαναφορά των χώρων στην πρότερη μορφή τους, μετά το πέρας της θερινής περιόδου.

11. Ο Δήμος Ρόδου θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν υπερβάσεις από τους μισθωτές του προβλεπόμενου χώρου κάλυψης των εκμισθωμένων θέσεων. Εάν διαπιστωθεί κατάχρηση των παραχωρούμενων αδειών, αυτή θα συνεκτιμηθεί αρνητικά σε νέο αίτημα του Δήμου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας κατά την επόμενη θερινή περίοδο.

Η άδεια αυτή δεν αντικαθιστά άλλη που απαιτείται από συναρμόδια αρχή.

Οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσας αίρει αυτομάτως τη χορηγηθείσα έγκριση.

H Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λυδία Κονιόρδου”