Τιμητική διάκριση για το 18ο Νηπιαγωγείο της Ρόδου

Τιμητική διάκριση  ως ένα από τα 1.211 Ευρωπαϊκά σχολεία όλων των βαθμίδων που κέρδισαν επάξια  με την Ετικέτα Σχολείου e Twinning 2018-2019, απέσπασε το 18ο νηπιαγωγείο Ρόδου.

Το 18ο Νηπιαγωγείο Ρόδου, επιλέχθηκε από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning στις Βρυξέλλες. 

Τα 86 είναι σχολεία από την Ελλάδα, από αυτά τα 18 είναι νηπιαγωγεία μεταξύ των οποίων και ένα στα Δωδεκάνησα, το 18ο νηπιαγωγείο της πόλεως Ρόδου.