Μια όμορφη παρέμβαση στη Ρόδο

Όντως η παρέμβαση του δήμου στη νησίδα στα Κρητικά είναι όμορφη και αξίζει να το επισημάνουμε!

Ελπίζουμε πάντως ότι... θα τα φροντίζουν κιόλας τα φυτά και δεν θα τα αφήσουν να ξεραθούν!