Λεξιστορείν: Ξεκουμπίσου από δω!

Ρήμα που σε υβριστικό τόνο καλεί κάποιον να φύγει από κάπου όπου είναι ανεπιθύμητος. Ως προς την ετυμολογία της λέξης υπάρχουν διάφορες απόψεις.

Το πιθανότερο είναι να προέρχεται από το ξε (στερητικό) + το ρήμα ακουμπίζω με αρχική σημασία «μισοξαπλώνω  σε ανάκλιντρο για δείπνο, κατακλίνομαι».

Με τη  σύνθεση (ξε) το ρήμα αποκτά την σημασία σηκώνομαι,  παύω να κάθομαι ξαπλωμένος  κάπου, άρα  φεύγω, απομακρύνομαι.