Ρόδιος κωπηλάτης κλήθηκε στην εθνική ομάδα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ

• Στους δόσαντας αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου Ευστάθιον Κυριακούλην δημοδιδάσκαλον και Αντωνία Παγκά δημοδιδασκάλισσα, ευχόμεθα ταχείαν την στέψιν.
Οικογ. Νικολ. Μανωλά

• Στους δόσαντας αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου Ευστάθιον Κυριακούλην δημοδιδάσκαλον και Αντωνία Παγκά δημοδιδασκάλισσα ευχόμεθα ταχείαν την στέψιν.
«Η ΡΟΔΙΑΚΗ»

ΓΑΜΟΙ
Στους τελέσαντας τούς Γάμους των εις Αθήνας Διονύσιον Κανελλάκην και Μαίρην Βερδελή ευχόμεθα βίον ευτυχή και ανθόσπαρτον.
Οικογ. ΚΙΤΩΦ

Στους τελέσαντας τους Γάμους των εις Αθήνας Διονύσιον Κανελλάκην και Μαίρην Βερδελή ευχόμεθα βίον ευτυχή και ανθόσπαρτον.
«Η ΡΟΔΙΑΚΗ»

ΠΟΙΟΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΧΘΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ
Χθες το μεσονύκτιον έληξεν η προθεσμία καταθέσεως υποψηφιοτήτων εις το Πρωτοδικείον Ρόδου.
Υποψηφιότητας κατέθεσαν οι κ.κ. Στ. Κωτιάδης, Ν. Παρθενιάδης, Γ. Χαρίτος, Ν. Μαυρής, Ν. Πιζάνιας (ΕΡΕ).
Εμ. Ζαννής, Ν. Κουντούρης, Κλαδάκης, Ι. Ζίγδης, Μανούσης (Φιλελεύθεροι).
Μ. Καρανικόλας, Μ. Κεφαλάκης, Π. Φουντουραδάκης, Ι. Φραγκόπουλος, Δ. Χατζηαντωνίου (ΕΔΑ).
Φώτ. Φωταράς, Εμμ. Παπαϊωάννου, Αλέξ. Θυμανάκης, Αντών. Νικλαΐδης, Ιωάν. Χατζηϊωάννου (ΠΑΔΕ).

ΣΦΟΔΡΑ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗ ΧΘΕΣ ΠΑΡΕΣΥΡΘΗΣΑΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
Σφοδρά θαλασσοταραχή παρετηρήθη χθες εις την περιφέρειαν Ρόδου, άπαντα δε τα μικρά σκάφη ανέστειλον τους απόπλους των. Εις την περιοχή Ψαροπούλας-Πάνω Γιαλού, η θάλασσα έφθασε μέχρι των πρώτων οικιών, εντεύθεν της παραλιακής λεωφόρου η οποία εκαλύφθη εις μερικά σημεία δ’ άμμου.
Υπό της θαλάσσης επίσης κατεστράφη μέρος του κιγκλιδώματος της προκυμαίας εις την ιδίαν περιοχήν.

ΡΟΔΙΟΣ ΚΩΠΗΛΑΤΗΣ ΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗ  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών ο θαυμάσιος κωπηλάτης του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου Αρμενάκ Καλετζιάν περιελήφθη εις την Εθνικήν Ελλάδος η οποία θα εκπροσωπήση τα Ελληνικά χρώματα εις τους Πανευρωπαϊκούς αγώνας οίτινες θα λάβουν χώραν εις την Πολωνία το προσεχές θέρος.

Συγκεκριμένως ο Κελετζιάν θα αγωνισθή με την οκτάκωπον περιελήφθη δε και ως αναπληρωματικός εις το Κάνοε Τζούνιορς. Ως γνωστόν, εις τους Πανευρωπαϊκούς αγώνας του 1955 οι οποίοι διεξήχθησαν εις Βαρκελώνη ο Ρόδιος κωπηλάτης Πεζώνης ανεδείχθη ο καλύτερος κωπηλάτης της Ευρώπης.

Η ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ «ΔΙΑΓΟΡΑ»
Σήμερον εις τα γραφεία του Γ.Σ. Διαγόρα θα λάβη χώραν η Γενική Συνέλευσις αυτού προς ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Εξ άλλου την μετά προσεχή Κυριακήν θα λάβη χώραν έκτακτος Γενική Συνέλευσις της ΕΠΣΔ πρός συζήτησιν του θέματος της διαρθρώσεως των Σωματείων. Τας αποφάσεις αι οποίαι θα ληφθούν κατά την Συνέλευσιν της ΕΠΣΔ θα επικυρώση η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κατά την Γ. Συνέλευσιν αυτών η οποία θα λάβη χώραν εις Αθήνας την 9ην Σεπτεμβρίου.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Σήμερον την 3.30 μ.μ. εις το Εθνικόν Στάδιον θα λάβη χώραν ο δεύτερος αγών κατατάξεως μεταξύ των ομάδων Ατρομήτου-ΑΕΠ. Διαιτητής του αγώνος θα είναι ο κ. Ξανθός και επόπται οι κ.κ. Μερκουρίου και Λαχανιάτης.

- Κατ’ ανακοίνωσιν του Πρωταθλητού Δωδεκανήσου Διαγόρα καταβάλλονται προσπάθειαι διά την επαναφοράν εις Ρόδον του ποδοσφαιρικού Πολύβιου Παυλίδη όστις θεωρείται βέβαιον ότι θα καταλάβη την θέσιν του κεντρικού οπισθοφύλακος κατά το προσεχές πρωτάθλημα.

- Σήμερον εις το γήπεδο Τριαντών ο Διγενής θα τεθή αντιμέτωπος του Ιαλύσου.
Διαιτητής ωρίσθη ο κ. Πιπίνος