Τη Δευτέρα συνεδριάζουν στην ΕΠΣΔ

Στις 3 το απόγευμα της Δευτέρας θα συνεδριάσουν, στα γραφεία της ΕΠΣΔ, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της, τα οποία και θα ασχοληθούν με τα παρακάτω θέματα:

1) Ενημέρωση Προέδρου.  
2) Επιτροπή Πρωταθλήματος.
3) Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης.
4) Τεχνική Επιτροπή.

5) Επιτροπή Ενωσιακού Γηπέδου.
6) Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
7) Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.
8) Αλληλογραφία - διάφορα.