Λεξιστορείν: Θέλω άδεια!

Η λέξη άδεια σήμερα έχει ποικίλες σημασίες και χρήσεις με κυριότερη την παροχή του δικαιώματος σε κάποιον να κάνει ή να πει κάτι και το δικαίωμα των εργαζομένων για μη εργασία για ένα περιορισμένο  χρονικό διάστημα.  

Πρόκειται για αρχαία σύνθετη λέξη  από το  α (στερητικό) + το δέος (= φόβος) και σήμαινε αρχικά «αφοβία» και στην συνέχεια «ελευθερία», έννοιες που έχουμε δώσει στη λέξη  και στη σημερινή εποχή (π. χ ο εργαζόμενος που παίρνει άδεια δεν φοβάται ότι θα απολυθεί αν λείψει  από την εργασία του και έχει την πλήρη ελευθερία να το κάνει).