Αναχώρησε από τη Ρόδο ο βαρώνος Περλ Μαρλ Μάλλη

ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΝ ΜΑΪΟ
Χθες την μεσημβρίαν ο πρόεδρος του Πυγμαχικού Ομίλου Δωδεκανήσου κ. Σ. Μαμαλίγκας εδήλωσε προς τους αντιπροσώπους του τύπου ότι την 4ην Μαΐου θα λάβουν χώραν εις το Εθνικόν Στάδιον οι πρώτοι πυγμαχικοί αγώνες.

Εις την εν λόγω διοργάνωσιν θα διεξαχθούν 10 αγώνες όλων των κατηγοριών θα διεξαχθή δε και εις αγών επιδείξεως υπό δύο ελλήνων πρωταθλητών.

Το όλον πρόγραμμα θα πλαισιώσουν και ποδηλατικοί αγώνες εις το ποδηλατοδρόμιον.

Τους εν λόγω αγώνας θα παρακολουθήσουν ο πρόεδρος της Πυγμαχικής Ομοσπονδίας κ. Ευαγ. Σταματίου όστις αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον εντός των ημερών και αι τοπικαί αρχαί.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΒΑΡΩΝΟΣ
Κατόπιν δεκαημέρου παραμονής εις την Ρόδον ανεχώρησεν εις Κω ο Σουηδός Βαρώνος κ. Πέρλ Μάρλ Μάλλη. Ο κ. Πέρλ κατά την διάρκειαν της παραμονής του εις την πόλιν μας επεσκέφθη τα αξιοθέατα της νήσου.

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
Χθες οι Μητροπολίται Ρόδου και Καρπάθου-Κάσου κ.κ. Σπυρίδων και Απόστολος επεσκέφθησαν την Εβραϊκήν Κοινότητα και συνεχάρησαν τους Ισραηλίτας της Ρόδου επί τη επετείω της 19ετίας από της Ανεξαρτησίας του κράτους του Ισραήλ.

ΔΕΙΠΝΟΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Προχθές το εσπέρας ο Δήμαρχος Ρόδου παρέθεσεν δείπνον εις το ξενοδοχείον των Ρόδων προς τιμήν του ευρισκομένου εις Ρόδον Δημάρχου της πόλεως Μίκησπορ τη Πενσυλβάνιας των Ηνωμένων Πολιτιών ο οποίος είναι Ελληνικής καταγωγής. Εις το δείπνον παρεκάθησαν οι Μητροπολίται Ρόδου κ. Σπυρίδων και Καρπάθου-Κάσου κ. Απόστολος, ο Νομάρχης και εκπρόσωποι των λοιπών αρχών.

ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ
Χθες την μεσημβρίαν, υπό της Ισραηλιτικής κοινότητος Ρόδου εν συνεργασία μετά της Τοπικής Επιτροπής της Δεκατηρίδος του Κράτους του Ισραήλ, εδόθη δεξίωσις προς τιμήν των αρχών της πόλεως, εις τα πλαίσια του εορτασμού. Εις την δεξίωσιν παρέστησαν εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και άλλοι επίσημοι. Δευτέρα εκδήλωσις του εορτασμού εις Ρόδον, θα είναι η διάλεξις του κ. Παύλου Καραπέτρου εις αίθουσαν της Ροδιακής Λέσχης, την Κυριακήν, με θέμα “Ελλάς-Ισραήλ”.

ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΛΑΡΑ
Υπό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου καλούνται οι κάτοχοι των εγκαταλελειμένων τελλάρων φρούτων εις το Τελωνείον προς παραλαβήν των, άλλως θα επιβληθούν Κυρώσεως.

ΕΚΠΤΩΣΙΣ ΕΙΣ ΝΑΥΛΟΥΣ
Ως ανεκοινώθη, εις τους δικαστικούς αντιπροσώπους και τους εφόρους των βουλευτικών εκλογών, παρέχεται έκπτωσις 30% εις τους ναύλους των ατμοπλοίων.

ΘΑ ΙΔΡΥΘΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Ως πληροφορούμεθα, τα Βιοτεχνικά Σωματεία της Ρόδου, προτίθενται να συγκροτήσουν ιδιαιτέραν Ομοσπονδίαν καθαρώς Βιοτεχνικήν αποσπόμενα από την μέχρι σήμερον υπάρχουσαν συνδυασμένην μετά των επαγγελματικών Σωματείων της Ρόδου.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΙΝ ΒΕΡΥΚΟΚΚΩΝ
Υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου προεκηρύχθη πλειοδοτικός διαγωνισμός, δια την πώλησιν 65.000 περίπου κιλών βερυκόκκων, παραγωγής του Κρατικού Αγροκτήματος Κολυμπίων. Περισσότεραι πληροφορίαι παρέχονται παρά της Διευθύνσεως Γεωργίας.