Αυξημένα τα έσοδα του δήμου Ρόδου

Αύξηση παρουσιάζουν τα έσοδα του Δήμου της Ρόδου κατά το Α’ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της περυσινής χρονιάς, όπως προκύπτει από την τριμηνιαία έκθεση για τ’ αποτελέσματα εκτέλεσης εσόδων για τη συγκεκριμένη περίοδο, η οποία εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή κατά τη χθεσινή συνεδρίασή της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση, προκύπτει αύξηση στο πρώτο τρίμηνο των εσόδων του Δήμου και υπάρχει ένα θετικό ισοζύγιο-που είναι και το ζητούμενο-ποσού 26.532.916,03 ευρώ για το πρώτο τρίμηνο.
Επίσης, ο Δήμος απέκλινε θετικά στον στόχο των εισπράξεων κατά 17.494.747,57 ευρώ.

Οι πληρωμές των δαπανών ήταν κατά 8.629.247,49 ευρώ μικρότερες του στόχου και υπάρχουν λιγότερες απλήρωτες υποχρεώσεις ποσού 408.920,97 ευρώ.

Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Αντιδήμαρχος, κ. Σάββας Διακοσταματίου, αυτό δείχνει ότι στο Α’ τρίμηνο ο δήμος και λιγότερα χρωστάει αλλά έχει και μία αύξηση των εσόδων του διότι μπήκαν οι εισπράξεις από τις παραλίες, οι οποίες πέρυσι γίνονταν το Γ’ τρίμηνο και τώρα μπήκαν στο Α’ τρίμηνο.

Ειδικότερα, από την ανάλυση του σχετικού πίνακα διαπιστώνουμε ότι τα έσοδα του Α΄ τριμήνου  έτους 2018 παρουσιάζουν μια συνολική αύξηση ποσού 1.014.823,52 ευρώ  σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, με σημαντικότερη απόκλιση στον κωδικό 16,  δηλαδή στα λοιπά έκτακτα έσοδα που στην προκειμένη είναι αυτά από τις παραλίες.

Παρουσιάζεται, λοιπόν, σημαντική αύξηση περί τα 1.378.863,02 ευρώ στα έσοδα του συγκεκριμένου κωδικού, λόγω των εισπράξεων που προέρχονται κυρίως από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους (αρθ.13 , Ν.2971/2001) - Προτιμισιακό και δημοπρασίες ΚΥΔ.

Επίσης, σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα στοχοθεσίας ο στόχος του Α’ τριμήνου για το 2018 στα ίδια έσοδα του Δήμου, είχε καθοριστεί στα 6.917.019,00 ευρώ
Ο στόχος επετεύχθη στα 7.059.861,12 ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένος κατά  142.842,12 ευρώ, οπότε παρατηρείται θετική απόκλιση της τάξεως του 2,07%.

Όσον αφορά στα έσοδα ΠΟΕ (σ.α. παρελθόντων ετών), ο στόχος του Α΄ τριμήνου για το 2018 είχε καθοριστεί στα 512.357,00 ευρώ. Ο στόχος επετεύχθη στα  672.432,22 ευρώ, αυξανόμενος κατά 160.075,22 ευρώ, δηλαδη έχει θετική απόκλιση της τάξεως του 31,24%/ Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, οι αυξήσεις προέρχονται από τις ρυθμίσεις οφειλών του Ν. 4483/2017.

Άλλα θέματα
Επίσης, στη χθεσινή συνεδρίαση, εγκρίθηκαν οι προσωρινοί μειοδότες για τις υπηρεσίες φύλαξης της δημοτικής ενότητας Ρόδου, Λινδίων και της Κοιλάδας των Πεταλούδων.

Τέλος, η Οικονομική ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης και διενήργησε πρόχειρο διαγωνισμό για την πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη για το έργο «Συνεργασία και εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια», ο οποίος θα βοηθήσει το Δήμο στη σύνταξη του σχετικού φακέλου για το έργο του διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου, που είναι στα χρηματοδοτούμενα από το Interreg.